Welzijn

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL)

Dit kun je doen na je studie

In Nederland is er veel aan het veranderen op het gebied van zorg en welzijn. Misschien heb je al eens gehoord van het begrip 'participatiesamenleving' waarin van ons allemaal een veel grotere inbreng wordt verwacht. Jij als Sociaal werker speelt in deze veranderingen een cruciale rol.

Als Sociaal werker ben je géén alleskunner maar wel een persoon met een brede blik, die van vele markten thuis is en die vroegtijdig en integraal een grote verscheidenheid aan problemen kan aanpakken.

Als Sociaal cultureel werker ben je bezig om doelgroepen (kinderen, jongeren, wijkbewoners) te ondersteunen bij het voorbereiden van projecten en activiteiten en heb je hierin een coördinerende rol.

Als Sociaal-maatschappelijk dienstverlener leer je welke wetten en regels belangrijk zijn en hoe je de juiste informatie moet verzamelen om daarmee cliënten te ondersteunen bij praktische, financiële en juridische zaken.

25489, Sociaal werk (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding start in augustus.

Voor de BBL-opleiding is ook tussentijdse instroom mogelijk in februari 2017 als er voldoende aanmeldingen zijn.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wij adviseren een minimumleeftijd van 18 jaar (de praktijk wijst uit dat de leeftijd van onze studenten meestal tussen de 23 en 55 jaar ligt).

Aanvullend 
Er kunnen maximaal 45 studenten worden geplaatst in deze opleiding.

BBL
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je bovendien een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Het uitstroomprofiel Sociaal-maatschappelijk dienstverlener maakt onderdeel uit van de opleiding Sociaal Werk. 

Sociaal Werk heeft twee profielen:

 • Sociaal cultureel werk
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener 

Deze twee profielen zijn voor 80% aan elkaar gelijk.

De opleiding is verdeeld in drie beroepstaken. Deze drie beroepstaken dekken het volledig beroep van Sociaal Werker af:

 1. Als je gaat werken aan de eerste beroepstaak dan ga je de behoefte van de doelgroep onderzoeken. Je leert doelen te formuleren en vast te stellen. Je bereidt je voor om resultaatgericht en op basis van een plan van aanpak aan de slag te gaan en je leert hier op te evalueren.Je leert ook kritisch te zijn als het gaat om je eigen deskundigheid en kwaliteit van het werk.
 2. Bij de tweede beroepstaak ga je leren hoe de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger aangesproken kan worden.
 3. In de derde en laatste beroepstaak leer je hoe werkzaamheden gecoördineerd kunnen worden. Je gaat ook leren hoe je kunt netwerken en waarom dit belangrijk is.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Kenmerkend voor een praktijkleerroute is dat je als student sociaal werk, naast de beroepspraktijkvorming (BPV), een belangrijk deel van je begeleide onderwijstijd uitvoert in het werkveld. Studenten van verschillende niveaus, met verschillende opleidingsdoelen, werken samen aan hun leertraject. Alles wat je leert, pas je direct toe in de praktijk.
Generieke vakken, zoals Nederlands, rekenen, Engels en sport vinden plaats op een onderwijslocatie van Rijn IJssel. In de praktijkleerroute sociaal werk worden beroepsopleiding en beroepspraktijk één geheel.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je al wel voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren in de praktijk? Kom dan langs tijdens een van onze open dagen en meld je dan aan voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, leerweg BOL.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels  en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • De vraag naar sociaal werk inventariseren.
 • Een plan van aanpak maken.
 • De eigen van de doelgroep kunnen versterken.
 • Belangen van de cliënt behartigen.
 • Samenwerken en netwerken.
 • Beleidsondersteuning.
 • Administratieve werkzaamheden uitvoeren.
 • De dienstverlening evalueren.

En welke profieldelen zijn er?

 • Cliëntondersteuning bij praktische vraagstukken.
 • Cliënt ondersteunen bij juridische en financiële vraagstukken.
 • Informeren, adviseren en voorlichten van cliënten.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Arbeidsparticipatie
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Spaans in de beroepscontext B1
 • Voorbereiding hbo
 • Expressief talent
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Wijkgericht werken
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Bewegen in de buurt
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 235,00 € 235,00
Keuzedelen maximaal € 75,00 maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen       
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 175,00 € 175,00
Keuzedelen maximaal € 75,00 maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 145,00 € 145,00
Keuzedelen maximaal € 75,00 maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen     

Hierna kun je doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie (met wiskunde op havo-niveau) en de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden