Welzijn

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

In Nederland is er veel aan het veranderen op het gebied van zorg en welzijn. Misschien heb je al eens gehoord van het begrip “participatiesamenleving” waarin van ons allemaal een veel grotere inbreng wordt verwacht. Jij als Sociaal Werker speelt in deze veranderingen een cruciale rol. Een term die nu vaak wordt gebruikt in het Sociaal Werk is Generalist.

Als Sociaal Werker of Generalist ben je géén alleskunner maar wel een persoon met een brede blik, die van vele markten thuis is en die vroegtijdig en integraal een grote verscheidenheid aan problemen kan aanpakken.

Als Sociaal Cultureel Werker ben je bezig om doelgroepen (kinderen, jongeren, wijkbewoners) de ondersteunen bij het voorbereiden van projecten en activiteiten en heb je hierin een coördinerende rol.

Als Sociaal Maatschappelijk Werker leer je welke wetten en regels belangrijk zijn en hoe je de juiste informatie moet verzamelen om daarmee cliënten te ondersteunen bij praktische, financiële en juridische zaken.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25489, Sociaal werk (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding start in augustus.

Voor de BBL-opleiding is ook tussentijdse instroom mogelijk in februari 2017 als er voldoende aanmeldingen zijn.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend 
Er kunnen maximaal 90 studenten worden geplaatst in combinatie met de opleiding Sociaal-cultureel werker.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Het uitstroomprofiel Sociaal-maatschappelijk dienstverlener maakt onderdeel uit van de opleiding Sociaal Werk. 

Je wordt als Sociaal Werker opgeleid tot generalist. Dit doe je binnen een profiel. Sociaal Werk heeft twee profielen:

 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. 

Deze twee profielen zijn voor 80% aan elkaar gelijk.

De opleiding is verdeeld in drie beroepstaken. Deze drie beroepstaken dekken het volledig beroep van Sociaal Werker af:

 1. Als je gaat werken aan de eerste beroepstaak dan ga je de behoefte van de doelgroep onderzoeken. Je leert doelen te formuleren en vast te stellen. Je bereidt je voor om resultaatgericht en op basis van een plan van aanpak aan de slag te gaan en je leert hier op te evalueren.Je leert ook kritisch te zijn als het gaat om je eigen deskundigheid en kwaliteit van het werk.
 2. Bij de tweede beroepstaak ga je leren hoe de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger aangesproken kan worden.
 3. In de derde en laatste beroepstaak leer je hoe werkzaamheden gecoördineerd kunnen worden. Je gaat ook leren hoe je kunt netwerken en waarom dit belangrijk is.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er vanuit dat jij je goed voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht het echter zo zijn dat jij tijdens het eerste jaar van de opleiding er achter komt dat je toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan kun je overstappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels  en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • De vraag naar sociaal werk inventariseren.
 • Een plan van aanpak maken.
 • De eigen van de doelgroep kunnen versterken.
 • Belangen van de cliënt behartigen.
 • Samenwerken en netwerken.
 • Beleidsondersteuning.
 • Administratieve werkzaamheden uitvoeren.
 • De dienstverlening evalueren.

En welke profieldelen zijn er?

 • Cliëntondersteuning bij praktische vraagstukken.
 • Cliënt ondersteunen bij juridische en financiële vraagstukken.
 • Informeren, adviseren en voorlichten van cliënten.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers circa € 360,00 circa € 360,00
Aanvullende voorzieningen       
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 185,00 € 185,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 150,00 € 150,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen     

Hierna kun je doorstromen naar de volgende hbo-opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie (met wiskunde op havo-niveau) en de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Team Rijn IJssel naar finale MBO Debattoernooi

Arnhemse burgemeester opent Rijn IJssel-debattoernooi