Welzijn

Welzijn breed (Begeleider specifieke doelgroepen)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact. Een dynamisch en betrokken team van docenten kent elke student bij naam. Ook bieden wij maatwerk, denk bijvoorbeeld aan internationalisering, versnellen van de opleiding of een programma op maat.

Je wilt wel iets met mensen doen maar weet nog niet met wie - kinderen, jongeren, volwassenen of gehandicapten? Kies dan de opleiding 'Welzijn Breed' en maak in het eerste leerjaar kennis met meerdere uitstroomrichtingen.  Meer hierover lees je in de alinea ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

Als begeleider specifieke doelgroepen ben je werkzaam in instellingen die ondersteuning en zorg bieden op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd aan volwassen en oudere cliënten. Deze cliënten hebben tijdelijke of permanent zorg en ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden.

Dit betekent dat je de cliënt begeleidt bij de persoonlijke verzorging, werk en school en tijdens sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zo zorg je ervoor dat je cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun eigen omgeving en een interessante dagbesteding hebben. Werk je in de woonbegeleiding, dan heb je wisselende diensten.

Als begeleider specifieke doelgroepen werk je veel samen in een multidisciplinair team en overleg je professioneel met collega’s.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25476, Maatschappelijke Zorg (Begeleider Specifieke Doelgroepen)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent.

De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar daarvan is een breed basisjaar. Je maakt kennis met de verschillende uitstroomrichtingen. Dit jaar is dus heel geschikt als je iets met mensen wilt doen maar nog niet precies weet wat en met wie: kinderen, jongeren, volwassenen of gehandicapten. In het eerste jaar van de opleiding ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse doelgroepen.

Na dit basisjaar vervolg je je opleiding op niveau 3 of op niveau 4. Welk niveau je kiest, is onder andere afhankelijk van je vooropleiding, belangstelling en kwaliteiten. Welk niveau en uitstroomrichting je kiest, is onder andere afhankelijk van je vooropleiding, belangstelling en kwaliteiten. Ook zal het team een advies uit brengen; op welk niveau en binnen welke uitstroomrichting zit jij het beste op je plek? Vanaf het tweede leerjaar vervolg je de opleiding in de gekozen uitstroomrichting en het bij jou passende niveau. 

De uitstroomrichtingen op niveau 3 zijn:

 • Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Begeleider Specifieke doelgroepen
 • Pedagogisch Medewerker kinderopvang

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er vanuit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens het eerste jaar van de opleiding achter komen dat je toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan kun je overstappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis van doelgroepen
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ziekteleer
 • Gesprekstechnieken
 • Sociale vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Drama
 • Groepsdynamica 
 • Muziek
 • Beeldend/handvaardigheid
 • Koken als activiteit
 • Sport en spel
 • Methodisch handelen
 • Kamp (om jouw rol als begeleider te trainen)
 • Basiszorg
 • Verpleegtechnisch handelen
 • EHBO
 • Vergaderen en notuleren

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als begeleider gehandicaptenzorg. Wat moet je allemaal kunnen?

Je biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en meervoudige beperkingen. Als begeleider heb je aandacht voor verschillende soorten problemen, namelijk:

 • Problemen die het gevolg van een beperking of ziekte zijn.
 • Problemen die door het leven zijn ontstaan maar die door de beperking of ziekte zijn vergroot.
 • Problemen die het gevolg zijn van het zorgsysteem.

Als begeleider in de gehandicaptenzorg richt je je afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van het welbevinden (kwaliteit van leven) en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. Als begeleider neem je initiatief, ben je hoffelijk en creatief en treed je handelend bij weinig stabiele situaties. Je gaat professioneel om met je gevoelens en emoties bij weerstand, tegenslag en moeilijke situaties. Je geeft grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar jezelf.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg.
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten. 
 • Je adviseert de cliënten en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling.
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit.
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiairs en/of vrijwilligers.

Je werkt in een team en soms solistisch. Je moet terug kunnen vallen op collega’s, bijvoorbeeld in gevallen van extreme agressie. Je voert werkzaamheden uit onder regie en eindverantwoordelijkheid van een team en teamleider.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Een aantal boeken moet gedurende het schooljaar, in overleg met de docent, aangeschaft worden.

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers circa € 350,00
Aanvullende voorzieningen  
Divers  € 12,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 185,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

 

Hierna kun je doorstromen naar een verwante mbo-opleiding op niveau 4:

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider

Actueel

Michiel Scheffer bezoekt praktijkleerroute zorg bij Rijn IJssel

Gedeputeerde Michiel Scheffer bezoekt woonzorgcentrum Tertzio in Elst waar Rijn IJssel de zogenoemde praktijkleerroute verzorgt.