Welzijn

Welzijn breed (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact. Een dynamisch en betrokken team van docenten kent elke student bij naam. Ook bieden wij maatwerk, denk bijvoorbeeld aan internationalisering, versnellen van de opleiding of een programma op maat. 

Je wilt wel iets met mensen doen maar weet nog niet met wie - kinderen, jongeren, volwassenen of gehandicapten? Kies dan de opleiding 'Welzijn Breed' en maak in het eerste leerjaar kennis met meerdere uitstroomrichtingen. Meer hierover lees je in de alinea ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Je kunt werken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang.

Je begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling en biedt ze (spelenderwijs) activiteiten aan om deze op verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving. Binnen deze omgeving draag je bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij. Ook werk je veel samen en overleg je professioneel met collega’s en ouders. 

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25486, Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent.

De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar daarvan is een breed basisjaar. Je maakt kennis met de verschillende uitstroomrichtingen. Dit jaar is dus heel geschikt als je iets met mensen wilt doen, maar nog niet precies weet wat en met wie: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen of gehandicapten. In dit eerste jaar van de opleiding ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse doelgroepen. 

Na dit basisjaar vervolg je de opleiding op niveau 3 of op niveau 4. Welk niveau en uitstroomrichting je kiest, is onder andere afhankelijk van je vooropleiding, belangstelling en kwaliteiten. Ook zal het team een advies uitbrengen; op welk niveau en binnen welke uitstroomrichting zit jij het beste op je plek? Vanaf het tweede leerjaar vervolg je de opleiding in de gekozen uitstroomrichting en het niveau. 

De uitstroomrichtingen op niveau 3 zijn:

 • Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
 • Begeleider Specifieke doelgroepen
 • Begeleider Gehandicaptenzorg

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er vanuit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens het eerste jaar van de opleiding achter komen dat je toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan kun je overstappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling.
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

En welke profieldelen zijn er:

 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang.
 • Je voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind.
 • Je stelt een activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding.
 • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma.
 • Je biedt persoonlijke verzorging.
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers circa € 360,00
Aanvullende voorzieningen     
Divers  € 12,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 185,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen   

Hierna kun je doorstromen naar een verwante mbo-opleiding op niveau 4:

 • Onderwijsassistent
 • Sociaal-cultureel werk
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

Actueel

Team Rijn IJssel naar finale MBO Debattoernooi

Arnhemse burgemeester opent Rijn IJssel-debattoernooi