Welzijn

Welzijn breed (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact. Een dynamisch en betrokken team van docenten kent elke student bij naam. Ook bieden wij maatwerk, denk bijvoorbeeld aan internationalisering, versnellen van de opleiding of een programma op maat. 

Je wilt wel iets met mensen doen maar weet nog niet met wie - kinderen, jongeren, volwassenen of gehandicapten? Kies dan de opleiding 'Welzijn Breed' en maak in het eerste leerjaar kennis met meerdere uitstroomrichtingen. Meer hierover lees je in de alinea ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Je kunt werken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang.

Je begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling en biedt ze (spelenderwijs) activiteiten aan om deze op verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving. Binnen deze omgeving draag je bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij. Ook werk je veel samen en overleg je professioneel met collega’s en ouders. 

25486, Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent.

De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar daarvan is een breed basisjaar. Je maakt kennis met de verschillende uitstroomrichtingen. Dit jaar is dus heel geschikt als je iets met mensen wilt doen, maar nog niet precies weet wat en met wie: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen of gehandicapten. In dit eerste jaar van de opleiding ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse doelgroepen. 

Na dit basisjaar vervolg je de opleiding op niveau 3 of op niveau 4. Welk niveau en uitstroomrichting je kiest, is onder andere afhankelijk van je vooropleiding, belangstelling en kwaliteiten. Ook zal het team een advies uitbrengen; op welk niveau en binnen welke uitstroomrichting zit jij het beste op je plek? Vanaf het tweede leerjaar vervolg je de opleiding in de gekozen uitstroomrichting en het niveau. 

De uitstroomrichtingen op niveau 3 zijn:

 • Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
 • Begeleider Specifieke doelgroepen
 • Begeleider Gehandicaptenzorg

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er vanuit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens het eerste jaar van de opleiding achter komen dat je toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan kun je overstappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling.
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

En welke profieldelen zijn er:

 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang.
 • Je voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind.
 • Je stelt een activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding.
 • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma.
 • Je biedt persoonlijke verzorging.
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Deze keuzedelen zijn beschikbaar:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duurzaamheid in het beroep C
 • Nederlands 3F
 • Rekenen 3F
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Spaans in de beroepscontext B1
 • Expressief talent
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Gezonde leefstijl
 • Bewegen in de buurt
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
 • Werken met baby's
 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • BSO 4 tot 8 jaar
 • Engels A2/B1
 • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

Een aantal boeken moet gedurende het schooljaar, in overleg met de docent, aangeschaft worden.

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 245,00
Lesmateriaal keuzedelen (afhankelijk van gekozen keuzedeel) € 25,00-75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 160,00
Lesmateriaal keuzedelen (afhankelijk van gekozen keuzedeel) € 25,00-75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 140,00
Lesmateriaal keuzedelen (afhankelijk van gekozen keuzedeel) € 25,00-75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar een verwante mbo-opleiding op niveau 4:

 • Onderwijsassistent
 • Sociaal-cultureel werk
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Actueel

Leven lang leren voor medewerkers in zorg- en welzijnssector