Zorg

Combi-opleiding Verzorgende IG en Begeleider gehandicaptenzorg

BOL

Een verzorgende IG werkt bij verschillende bedrijven of instellingen in de zorgsector. IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. Denk aan een baan in de ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis), de thuiszorg of de zorg voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten in woonvoorzieningen.

Een begeleider gehandicaptenzorg werkt met cliënten die door hun beperking ondersteuning nodig hebben bij het wonen, hun dagbesteding en vrije tijd. Denk aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. Dit betekent dat je de cliënt begeleidt bij de persoonlijke verzorging, werk en school, en tijdens sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zo zorg je ervoor dat je cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun eigen omgeving en een interessante dagbesteding hebben. Werk je in de woonbegeleiding, dan heb je wisselende diensten.

Rijn IJssel biedt deze combi-opleiding waarmee je twee mbo-diploma’s in drie jaar kunt halen in twee varianten aan. Een combinatietraject van de opleiding Verzorgende IG met de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg of met de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen. Met het behalen van twee diploma’s ben je breed inzetbaar en goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Je vergroot dus je kansen op een baan.

Deze combi-opleiding is bestemd voor studenten die super enthousiast, gedreven en gemotiveerd zijn. Je moet ook bereid zijn extra tijd te investeren. Ben jij dit, dan kom je misschien wel voor een van deze combi-opleidingen in aanmerking.

25491, Verzorgende IG
25475, Begeleider gehandicaptenzorg

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze combi-opleiding duurt 3 jaar en vraagt veel inzet en doorzettingsvermogen.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

De diploma's kort-verzorgende (KMBO) en helpende niveau 2 geven ook toegang tot deze opleiding.

Inenting Hepatitis B

Iedere beroepsbeoefenaar/stagiair wordt vooraf ingeënt tegen Hepatitis B. Dat staat zo in de Arbowet. Het inenten gebeurt in jouw geval op school en wordt betaald uit het stagefonds.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De opleiding Verzorgende IG / Begeleider gehandicaptenzorg is breed opgezet. Je kunt je verdiepen in de volgende werkvelden, waarbij jij leert om de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren:

 • Verzorgende/begeleider in de ouderenzorg en/of bij chronisch zieken. Dat kan zijn in een verzorgingshuis, verpleeghuis of de thuiszorg
 • Verzorgende/begeleider van mensen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor de opleidingen waarin je kennis maakt met de diverse onderdelen, uitstroomrichtingen en praktijkvakken. In dit jaar ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en gehandicapten.
Wij gaan ervan uit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je deze opleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens de opleiding achter komen dat dit toch niet voor de juiste opleiding is, dan kun je verder gaan met een van de andere uitstroomrichtingen zonder dat dit studievertraging oplevert.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding
Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je voor je toekomstige beroep moet voldoen. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen. In de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt. Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Wat leer je in de algemene onderdelen van je opleiding die al helemaal gericht zijn op je latere beroep?

Je leert sociale en creatieve vaardigheden:

 • Basiszorg en verpleegtechnisch handelen
 • Kennis van doelgroepen en ziekten
 • Omgaan met groepen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Zorg en technologie
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duurzaamheid in het beroep C
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Nederlands 3F
 • Rekenen 3F
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Spaans in de beroepscontext B1
 • Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • Expressief talent
 • Wijkgericht werken
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Gezonde leefstijl
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Complementaire zorg
 • Engels A2/B1
 • Engels B1/B2
 • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 285,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 180,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Actueel

De minister van Onderwijs die langskomt om te luisteren. En een zaal vol mensen uit het onderwijsveld die vragen op de twee sprekers afvuren.