Zorg

Helpende Zorg en Welzijn Arnhem (Dienstverlening)

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als helpende in de zorg en welzijn kun je bij cliënten thuis werken, in een zorg- of welzijnsinstelling, de kinderopvang of een buurthuis. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt mensen bij hun dagelijkse activiteiten die te maken hebben met wonen en welzijn. In je werk toon je een warm hart voor mensen die zorg nodig hebben.

De BOL-opleiding kun je ook volgen in Elst, Einsteinweg 8a.

25498, Helpende Zorg & Welzijn (Dienstverlening)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding start zowel in januari 2018 (als er genoeg aanmeldingen zijn) als in augustus 2018.

De BBL-opleiding start weer in augustus 2018.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Let op: Voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen.

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening. Je kunt kiezen uit:

 • Helpende zorg & welzijn (Kronenburgsingel in Arnhem of Einsteinweg in Elst)
 • Facilitaire dienstverlening (Apeldoornseweg in Arnhem of Marijkeweg in Wageningen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
 • Sport en recreatie (Beukenlaan in Arnhem).

Na de oriëntatiefase maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Praktijkleerroute
Kies je voor de Praktijkleerroute van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn (Dienstverlening), dan leer je vanaf dag één in de praktijk. Je doet de Beroepspraktijkvorming (BPV) binnen de ouderenzorg in de regio Arnhem en Elst bijvoorbeeld bij een locatie van leerbedrijf Pleyade. Alle lessen vinden plaats op de locatie waar je de BPV volgt. Je schoolweek bestaat uit 15 uur BPV en 15 uur school. Hierdoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk. Natuurlijk word je goed begeleid door jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider vanuit de praktijk.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk? Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, leerweg BOL, en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de Praktijkleerroute.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT  en loopbaan & burgerschap.

Behalve deze algemene vakken volg je ook beroepsspecifieke vakken.

In het basisdeel krijg je lesstof gericht op verlenen van diensten.

Wat leer je verder nog in je opleiding Helpende zorg & welzijn?

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden.
 • Bieden van persoonlijke zorg.
 • Ondersteunen van cliënten bij zelfstandig wonen.
 • Assisteren bij allerlei activiteiten.
 • Uitvoeren van andere dienstverlenende taken:
  • voorraadbeheer
  • eenvoudige administratieve vaardigheden
  • herstelwerkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 en leerjaar 2 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 325,00 € 340,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Heb je het diploma Helpende Zorg en Welzijn dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3, zoals de opleiding Verzorgende IG.

De opleiding Dienstverlening wordt gegeven op de volgende locaties

Helpende zorg en welzijn: Kronenburgsingel in Arnhem en Einsteinweg in Elst
Medewerker facilitaire dienstverlening*: Apeldoornseweg in Arnhem of Marijkeweg in Wageningen (* dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
Medewerker sport en recreatie: Beukenlaan in Arnhem

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heb je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook al tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de afronding van je opleiding.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding

Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je je moet houden voor je toekomstige beroep. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen, in de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

80% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om de opleiding versneld af te ronden.

Aanmelden

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK