Zorg

Helpende zorg & welzijn Elst (Dienstverlening)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als helpende in zorg en welzijn kun je bij cliënten thuis werken, maar ook in een zorg- of welzijnsinstelling, in de kinderopvang of in een buurthuis. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt mensen bij hun dagelijkse activiteiten die te maken hebben met wonen en welzijn. In je werk toon je een warm hart voor mensen die zorg nodig hebben.

Deze opleiding kun je ook volgen in Arnhem, Kronenburgsingel 16. Daar kan de opleiding zowel in de BOL- als de BBL-variant gevolgd worden.

De opleiding Dienstverlening bestaat uit drie uitstroomprofielen. Te weten: Helpende zorg & welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening en Medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van 20 weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen. Meer hierover lees je in de alinea ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

25498, Helpende Zorg & Welzijn (Dienstverlening)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening: ofwel Helpende zorg & welzijn, ofwel facilitaire dienstverlening, ofwel sport en recreatie. Na de oriëntatiefase van twintig weken maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Praktijkleerroute
Kies je voor de Praktijkleerroute van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn (Dienstverlening), dan leer je vanaf dag één in de praktijk. Je doet de Beroepspraktijkvorming (BPV) binnen de ouderenzorg in de regio Arnhem en Elst bijvoorbeeld bij een locatie van leerbedrijf Pleyade. Alle lessen vinden plaats op de locatie waar je de BPV volgt. Je schoolweek bestaat uit 15 uur BPV en 15 uur school. Hierdoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk. Natuurlijk word je goed begeleid door jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider vanuit de praktijk.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je wél voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Interesse?
Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk? Meld je aan voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, leerweg BOL, en geef tijdens je intakegesprek duidelijk aan dat je interesse hebt voor de Praktijkleerroute.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT  en loopbaan & burgerschap. 

Wat leer je in je opleiding Helpende Zorg en Welzijn?

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden
 • Bieden van persoonlijke zorg
 • Ondersteunen van cliënten bij zelfstandig wonen
 • Assisteren bij allerlei activiteiten

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Deze keuzedelen zijn beschikbaar:

 • Zorg & technologie toepassen
 • Doorstroom naar niveau 3
 • Assisteren bij facilitaire diensten

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 230,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteit/Excursie € 25,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers/Beroepsspeld € 100,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteit/Excursie € 55,00 

Heb je het diploma Helpende Zorg en Welzijn dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3, zoals de opleiding Verzorgende IG.

De opleiding Dienstverlening wordt gegeven op de volgende locaties

Helpende zorg en welzijn: Kronenburgsingel in Arnhem en Einsteinweg in Elst
Medewerker facilitaire dienstverlening*: Apeldoornseweg in Arnhem of Marijkeweg in Wageningen (dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
Medewerker sport en recreatie:  Beukenlaan in Arnhem

Dragen van geschikte (beroeps)kleding 

Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je je moet houden voor je toekomstige beroep. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen, in de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft. 

Waarom kiezen voor Rijn IJssel Elst?

 • kleinschalig
 • dichtbij jou in de buurt
 • opleiding sluit goed aan op vmbo en havo
 • opleiding sluit aan bij jouw wensen
 • opleiding is afgestemd op de regionale arbeidsmarkt
 • goed bereikbaar met het openbaar vervoer

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Actueel

Leven lang leren voor medewerkers in zorg- en welzijnssector