Dit kun je doen na je studie

Als verpleegkundige geef je zorg en begeleiding aan mensen in complexe verpleegsituaties. Zij verblijven in een instelling voor gezondheidszorg of in een thuissituatie. Je bent ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de zorgbehoefte (welke zorg en hoeveel zorg heeft iemand nodig). Daarnaast geef je voorlichting en advies en coördineer je de zorgverlening en het plannen en uitvoeren van de zorg.  Je voert verpleegtechnische handelingen uit. Je stimuleert zorgvragers zoveel mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. Je hebt te maken met mensen van alle leeftijden.

25480, Mbo-verpleegkundige

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

De BBL-opleiding duurt 2,5 tot 3 jaar.

Bekijk alle details van deze BOL-opleiding in de studiegids.

Bekijk alle details van deze BBL-opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Het is wenselijk dat je minstens een van de volgende vakken hebt behaald  op de middelbare school: wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie.
Let op, er kunnen maximaal 100 studenten per leerjaar worden geplaatst.

BBL-opleiding 

Opleidingsduur 2,5 jaar
Met een diploma Verzorgende IG of een overgangsbewijs van het tweede naar het derde leerjaar verpleegkunde BOL (met een voldoende voor je beroepspraktijkvorming) duurt deze opleiding 2,5 jaar. Let op: deze opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Opleidingsduur 3 jaar
Instromen met een SPW/SPH/MZ-vooropleiding is mogelijk. De BBL-opleiding Verpleegkundige duurt dan drie jaar. Let op: deze driejarige opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Verder heb je een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur per week (betaald of onbetaald) bij een erkend leerbedrijf in de zorg.

Aanvullend
Een extra vereiste is dat minstens een van de volgende vakken als examenvak gevolgd is: wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie. Er kunnen maximaal 50 studenten worden geplaatst.

Wat je verder nog wilt weten

Wanneer blijkt dat je wel geschikt bent voor de zorg, maar het niveau net te hoog is, kun je doorstromen naar de opleiding Verzorgende IG niveau 3. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Als verpleegkundige heb je kennis en vaardigheden die nodig zijn in de somatiek/anatomie. De onderdelen anatomie, somatiek, pathologie, samen met verpleegkundige methodiek en vaardigheden en communicatie worden elke keer toegespitst op de verschillende branches.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. 

Welke branchespecialisaties zijn er?

  • Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)
  • Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
  • Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

Je kunt tijdens de opleiding je extra verdiepen door middel van keuzedelen. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 695,00 € 520,00
Aanvullende voorzieningen    
Uniform € 30,00 € 30,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 315,00 € 250,00
Aanvullende voorzieningen    
Activiteit/Excursie € 75,00  
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 250,00  
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 50,00  
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Hierna kun je doorstromen naar het hbo.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2,5 tot 3 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Beroeps Begeleidende Leerweg

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Verder heb je een arbeidsovereenkomst voor minstens 24 uur per week.

Aanmelden

Actueel

Samenwerkingsovereenkomst Attent, Pleyade en Rijn IJssel voor praktijkleerroute

Roc Rijn IJssel en zorginstellingen Attent en Pleyade werken samen in een praktijkleerroute.