Privacybeleid

Elke dag zetten wij ons in om goed onderwijs te verzorgen. Dat doen we met RIJk Onderwijs. Ook vinden wij het belangrijk dat onze toekomstige studenten de juiste opleiding kiezen; een opleiding die bij hen past en waarvoor arbeidsmarktperspectief is. Daarom geven we voorlichting over onze opleidingen, over beroepen en over kansen op de arbeidsmarkt. Daar hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar. Het gaat per slot van rekening om jouw privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan.
Hieronder vind je onze privacy principes en wat je moet weten over wat we met je gegevens doen.

Wat doen we met jouw gegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een opleiding, cursus of training of andersoortig opleidingstraject bij Rijn IJssel is het Privacyreglement verwerking deelnemersgegevens van toepassing. Dit reglement is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige verwerking van persoonsgegevens. Rijn IJssel heeft een informatieplicht. Wij informeren jou actief over de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel we dat doen, wie toegang heeft tot de gegevens, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie in of namens Rijn IJssel gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te gebruiken, te beheren of te bewerken. Wij zullen in de onderwijsovereenkomst nadrukkelijk naar dit reglement verwijzen, omdat het onze plicht is ons ervan te overtuigen dat jij als student weet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Rijn IJssel zal studenten informeren over het verwerken van persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, als de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan de verwerking.

Rijn IJssel maakt op www.rijnijssel.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan onze website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Door het gebruik van cookies kunnen we jouw webbrowser herkennen. Hierdoor kunnen we onze website beter laten werken en krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.

Onze locaties zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en inboedel. De camerabeelden worden na twee weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Heb je vragen over een opleiding? Of wil je persoonlijke hulp bij het maken van een keuze voor een opleiding? Onze medewerkers van het Studie Informatiepunt staan voor je klaar. Je kunt ze bellen, mailen of een whatsapp-bericht sturen. Wij registreren geen gegevens van jou.

Alleen als je teruggebeld moet worden over een bepaalde vraag, noteren we je naam en telefoonnummer. Deze gegevens worden direct verwijderd na afhandeling van de vraag.

Rijn IJssel verstuurt ook nieuwsbrieven naar zakelijke relaties. Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen in ons onderwijs, zowel in de schoolbanken als in de praktijk, kun je je aanmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven. We registeren dan je gegevens zodat we je de nieuwsbrief kunnen mailen.

Bij elke nieuwsbrief van Rijn IJssel die je ontvangt, zit een mogelijkheid om je weer af te melden. Als je je uitschrijft, zullen we jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit ons systeem.

 

Je kunt bij Rijn IJssel gratis gebruik maken van een draadloos netwerk, genaamd eduroam (education roaming). Eduroam maakt het voor studenten en medewerkers mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het draadloze netwerk van onze onderwijsinstelling. Daarnaast kun je met jouw eigen inloggegevens probleemloos gebruik maken van het eduroam netwerk bij andere onderwijs- of onderzoeksinstellingen wereldwijd.

Zodra je bent ingelogd op ons wifi-netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en alleen gebruikt om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je het misbruik plaatsvindt, blokkeren.


Verbinden met eduroam gaat op de meeste apparaten in twee eenvoudige stappen:

  • Maak verbinding met het draadloze netwerk ‘eduroam’.
  • Log in met je Rijn IJssel inlognaam (of leerlingnummer) aangevuld met @rijnijssel.nl en bijbehorende wachtwoord.

Mocht jouw apparaat tijdens het verbinden om aanvullende instellingen vragen, dan moet je deze instellingen aanhouden.

Rijn IJssel maakt gebruik van social media om toekomstige studenten, ouders/verzorgers, leerbedrijven en (toekomstige) medewerkers te inspireren met verhalen over ons onderwijs. Dat doen we door huidige studenten een podium te bieden. Zij vertellen middels blogs, vlogs en foto’s wat ze meemaken tijdens de opleiding, zowel in de schoolbanken als tijdens hun stage. Op deze manier krijgen bezoekers op de Rijn IJssel-kanalen een kijkje achter de schermen van Rijn IJssel. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Rijn IJssel verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

We houden op social media in de gaten wat er over Rijn IJssel gezegd wordt. Als we een bericht op het Rijn IJssel account willen delen dan vragen wij hiervoor vooraf toestemming.

Contact met Rijn IJssel via social media
Ook via social media kun je ons een vraag stellen. Deze vraag komt binnen bij het webcareteam. We noteren geen gegevens over jou. Alleen als je teruggebeld moet worden over een bepaalde vraag, noteren we jouw naam en telefoonnummer. Deze gegevens worden direct verwijderd na afhandeling van de vraag.

Fotografie en taggen op social media
We plaatsen alleen beeldmateriaal (foto’s en video’s) van studenten als zij daar toestemming voor hebben gegeven. Ook vragen we eerst toestemming aan studenten voordat we ze taggen in een bericht.
Zodra je bij ons aan een opleiding begint, zal de loopbaancoach jou een toestemmingsformulier laten zien voor het publiceren van foto’s en video’s. In dit formulier leggen we uit dat Rijn IJssel zorgvuldig omgaat met foto’s en video’s. We vragen toestemming om voor marketingdoeleinden foto’s en video’s te publiceren via diverse kanalen. Deze kanalen staan apart beschreven in het formulier (zoals website Rijn IJssel, nieuwsbrief of onze social media accounts). Je kunt per middel aanvinken of je toestemming verleent. Wil je geen toestemming geven? Dat recht heb je ook. Dan kun je dit aanvinken op het betreffende formulier.

Ook al heb je toestemming gegeven, je hebt altijd het recht om beeldmateriaal waarin jij voorkomt te laten verwijderen. Stuur in dat geval een mail naar nieuwsredactie@rijnijssel.nl en we verwijderen het onmiddellijk. Je kunt ook direct via het bericht op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van Rijn IJssel laten weten dat je het niet op prijs stelt dat het beeldmateriaal gepubliceerd is. Ook dan verwijderen we dit direct.

Advertenties van Rijn IJssel op social media
Rijn IJssel maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in een bepaalde opleiding of richting, of dat je in een bepaalde regio woont en dat je een bepaalde leeftijd hebt. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, daar heeft Rijn IJssel geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Wij hebben voor studenten een (gratis) app ontwikkeld: Rijn IJssel+. Als je deze app download, kun je je actuele rooster inzien en je ook via de app ziek melden. Ook jouw ouders/verzorgers kunnen toegang krijgen tot de app, mits jij ze daarvoor toestemming geeft. Dan kunnen zij ook je rooster inzien en jou ziek melden als dat nodig is.

De persoonlijke informatie die je verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan commerciële instanties. Voor statistische analyses wordt het gebruik van de app geanonimiseerd bijgehouden. Bij het in gebruik nemen van de app op je mobiel ga je akkoord met ons privacyreglement.

Regelmatig vinden er bij Rijn IJssel evenementen plaats. Voor sommige evenementen kun je online kaarten bestellen, zoals voor onze dinner- en theatershows. Deze kaarten reken je online af en daarom hebben we naast jouw persoonsgegevens ook de bankgegevens nodig. We gebruiken deze bankgegevens eenmalig voor het verwerken van de betaling.

Ook vragen we jouw e-mailgegevens, zodat we je na afloop van het evenement eenmalig kunnen mailen om je te bedanken voor jouw aanwezigheid. In deze mail kunnen we jou ook foto’s en of filmpjes van het evenement sturen. We bewaren jouw gegevens zes weken. Als de facturering is afgerond, worden de gegevens direct verwijderd.

Wil je direct na het bestellen van de kaarten uit ons bestand worden gehaald? Je hebt recht op verwijdering van je gegevens. In verband met de facturering worden bankgegevens na zes weken verwijderd (facturering vindt aan het einde van elke maand plaats). Jouw e-mailgegevens kunnen wel direct verwijderd worden. Stuur in dat geval een mail naar: dinnershowgoud@rijnijssel.nl

Rijn IJssel maakt beeldmateriaal voor marketingdoeleinden. Wij besteden veel zorg aan het beeldmateriaal in al onze middelen. Of dat nu de website is, onze social media-platforms, folders, banners of advertenties. We werken met onze eigen studenten als model. Bij elke foto die we bewaren, bewaren we ook de schriftelijke toestemming van de student om vrijelijk van de foto gebruik te maken in onze eigen uitgaven. We zullen de foto’s nooit ter beschikking stellen aan derden.

Ook al heb je je schriftelijk toestemming gegeven om jouw foto door Rijn IJssel te laten gebruiken, je hebt altijd het recht om deze te laten vewijderen. Als we op of in een Rijn IJssel-uitgave een foto of video van jou plaatsen, of je komt daarin voor, en je wilt dat niet (meer), dan heb je het recht om dit beeldmateriaal te laten verwijderen. Stuur in dat geval een mail naar naar nieuwsredactie@rijnijssel.nl.

Wil je meer weten, over waar jouw gegevens worden opgeslagen bijvoorbeeld of bij wie je moet zijn om je gegevens te wissen? Stuur dan een mail naar privacy@rijnijssel.nl.

Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over ons privacybeleid? Dan kun je een mail sturen naar privacy@rijnijssel.nl of een brief sturen naar onze functionaris gegevensbescherming:

Rijn IJssel
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming M. van Dooremalen
Postbus 5162
6802 ED Arnhem

Rijn IJssel is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Rijn IJssel stimuleert studenten zélf informatie te delen als dit nodig, nuttig of prettig is. 
Rijn IJssel gaat ervan uit dat de student zelf met zijn ouders/BPV-bedrijf praat over hoe het gaat op school of tijdens de stage. In principe verstrekt Rijn IJssel dus geen informatie namens de student.
Pas als dit om welke reden dan ook niet het geval is, komt dit schema in beeld.

Hoe werkt het?
Dit schema geeft weer welke privacygevoelige studentgegevens Rijn IJssel (on)gevraagd aan ouders en stagebedrijven geeft.
We houden ons daarbij aan de privacywet (de AVG). Zo weten studenten, ouders en stagebedrijven en medewerkers van Rijn IJssel precies wat wel en niet mag.