Bezoek mbo-college uit Finland aan Rijn IJssel

16

november

2017

Rijn IJssel en Fins mbo-college ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Rijn IJssel gaat voor een periode van drie jaar intensief samenwerken met het Finse mbo-college Jyväskylä. Om deze samenwerking duurzaam vast te leggen, hebben beide partijen op 16 november een overeenkomst ondertekend, de Memorandum of Understanding (MOU). De ondertekening vond plaats op locatie Middachtensingel van Rijn IJssel.

Met deze ondertekening onderschrijven Rijn IJssel en Jyväskylä College het belang van internationalisering in het onderwijs en de mobiliteit van studenten en docenten. Sinds 2008 werken beide mbo-scholen al samen en initiëren ze internationale activiteiten voor studenten en medewerkers, zoals uitwisselingen, stages en studiereizen. Met de ondertekening van de MOU continueren en intensiveren beide mbo-scholen de bestaande samenwerking en leggen ze verdere afspraken wat betreft internationale activiteiten vast.

Erkenning van leerresultaten vergemakkelijken
Een van de belangrijkste ambities in de samenwerking betreft het Europees transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs (ECVET). Met dit systeem kunnen elders behaalde leerresultaten eenvoudiger erkend worden. Nu is de weg naar erkenning vaak nog lang.

Directeur Pirjo Kauhanen, directeur van het Finse mbo-college Jyväskylä, benadrukt het belang van internationalisering: “Met de ervaring die studenten opdoen in het buitenland vergroten ze niet alleen hun wereld en leren ze hun grenzen te verkennen: ze ontwikkelen ook hun internationale skills waardoor hun inzetbaarheid op de internationale arbeidsmarkt verbetert.”