Docent Rijn IJssel wint de Gerard Westhoff-taaldidactiekprijs

7

november

2017

De prijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemde talendidactiek is dit jaar gewonnen door Kitty Hock, docent Engels bij Rijn IJssel. Zij deelt de prijs met Niels van Wanrooij. Beiden zijn studenten aan de lerarenopleiding van de HAN. Op vrijdag 3 november ontvingen zij de Gerard Westhoff-taaldidactiekprijs tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen in het Beatrixtheater in Utrecht. 

Lessenreeks
De scripties van Hock en Van Wanrooij gaan beide over gespreksvaardigheid in de klas. De titel van de bachelorscriptie van Hock is Doeltaal-Voertaal. English Spoken Here. Ze deed onderzoek naar het gebruik van de doeltaal (Engels) als voertaal tijdens de lessen Engels. Daaruit blijkt dat dit gebruik bevorderlijk is voor de taalkennis bij studenten. Ze voerde haar onderzoek uit met eerstejaars mbo-studenten, niveau 4. Naar aanleiding van deze resultaten heeft Hock een lessenreeks ontworpen zodat het Engels meer gebruikt wordt tijdens de les. Dit heeft zij ook toegepast en het blijkt zeer succesvol te zijn: de hoeveelheid uitingen van studenten in het Engels is toegenomen van 36% naar 80%.

Meer aandacht voor talen in mbo
De jury hoopt dat veel studenten en collega’s inspiratie vinden in de lessenserie en pleit voor meer aandacht voor talen in het mbo. Hopelijk zullen meer talenstudenten kiezen voor een stage en een eindonderzoek in het mbo. Daarnaast vindt de jury dat beide scripties praktijkrelevantie hebben: “het zijn mooi uitgevoerde en navolgbare onderzoeken. Plezierig om te lezen en makkelijk overdraagbaar naar collega’s en naar andere talen.” De titel van de scriptie van Van Wanrooij is Le français spontané!

De Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs
De Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs is de prijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek die is geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen. In 2009 is deze prijs ingesteld door Levende Talen en het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen in Leiden. 

Er zijn twee categorieën: scripties geschreven aan een master (eerstegraads) of een bachelor (tweedegraads) lerarenopleiding. De prijs wordt om het jaar toegekend aan een van deze categorieën. In 2017 waren studenten van de bacheloropleidingen aan de beurt. De jury heeft dit jaar achttien inzendingen ontvangen, afkomstig van zes hogescholen, een recordaantal. Er waren negen inzendingen Engels, vier Frans, drie Duits en twee Spaans.