Overeenkomst CIOS Arnhem met Mondial College over drempelloze instroom

10

november

2017

Drempelloos instromen bij CIOS Arnhem? Dankzij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan dat nu ook voor een deel van de leerlingen van het Mondial College.

Twaalf convenantscholen
Op dit moment heeft CIOS Arnhem met twaalf vmbo-scholen een convenant, gericht op drempelloze instroom, afgesloten. Dankzij dit convenant hoeven leerlingen van deze twaalf vmbo-scholen geen intensieve praktijktest te doen, om te worden toegelaten tot het basisjaar van CIOS Arnhem. Dit omdat de leerlingen op het vmbo al extra sportlessen krijgen en hierdoor alle vereiste competenties, waaronder een goede coördinatie, conditie en didactische vaardigheden, al aangeleerd worden.

Voordelen
Het grote winstpunt van de drempelloze instroom is dat Rijn IJssel CIOS Arnhem kan rekenen op gemotiveerde studenten, die weten wat ze kunnen verwachten van hun vervolgopleiding.
Een ander voordeel is dat de student, die vanuit het vmbo drempelloos instroomt bij Rijn IJssel CIOS Arnhem, met een dossier wordt overgedragen. Zo kan deze student door Rijn IJssel CIOS Arnhem verder op maat begeleid worden. Daarbij rekening houdend met iemands verbeterpunten én hier tijdig, vanaf de start van de opleiding, op sturen.

Sterk door samenwerking
Dankzij de samenwerking met deze convenantscholen, maar óók dankzij de nauwe samenwerking met hbo-scholen, de andere vier CIOS’sen in Nederland en de sportbonden, kan Rijn IJssel studenten zodanig opleiden dat ze in de sportwereld een goede baan weten te vinden of zorgen voor een goede doorstoom naar een vervolgopleiding.

Convenantscholen
Met de volgende vmbo-scholen is al een convenant afgesloten: Kandinsky College Molenhoek, Hooghuis Lyceum Oss, Maasland College, HPC Zetten, 't Venster Arnhem, Sprengeloo Apeldoorn, Pallas Athene Ede, Dorenweerd College Doorwerth, Candea College Duiven, OBC Huissen, Mondial College en het Edison College.