Rijn IJssel en Siza intensiveren samenwerking

9

februari

2017

Rijn IJssel intensiveert de samenwerking met zorgorganisatie Siza. Beide partijen hebben dit maandag 6 februari vastgelegd in een overeenkomst. De praktijkroute die studenten bij Siza kunnen volgen, is een van de voorbeelden van de intensieve samenwerking. De eerste groep van twaalf studenten start maandag 13 februari.

Siza is al jarenlang een erkend leerbedrijf waar studenten van reguliere opleidingen van Rijn IJssel stagelopen. De praktijkroute houdt in dat studenten van Rijn IJssel hun opleiding volledig in de beroepspraktijk van Siza volgen. Docenten van Rijn IJssel en werkbegeleiders van Siza geven daarbij samen vorm aan het onderwijs op een locatie van Siza. Op die manier kan er adequaat ingespeeld worden op de voortdurend veranderde omgeving en de ontwikkelingen in de zorgtechnologie.

Academy Het Dorp
Naast de praktijkroute is de ‘Health Deal’ een ander voorbeeld van de intensievere samenwerking tussen Rijn IJssel en Siza. Doel hiervan is dat Rijn IJssel samen met Siza en andere partijen innovatieve en technologische vernieuwingen in de zorg tot stand brengt. Met de Health Deal slaan publieke en private partijen de handen ineen, waardoor innovatieve en kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. Dat doen de partijen samen in Academy Het Dorp. In Academy Het Dorp, opgericht door Siza, werken cliënten, kennisinstellingen en bedrijven met elkaar samen, met als doel om innovatie in de langdurende zorg te stimuleren.