Subsidie Rijn IJssel en ROC Nijmegen voor technologie in zorgsector

23

mei

2017

Rijn IJssel en ROC Nijmegen ontvangen een subsidie van 610.000 euro voor het project Tech@doptie. Dit heeft onderwijsminister Bussemaker 23 mei bekendgemaakt.  Studenten en docenten van beide mbo-scholen kunnen met deze subsidie leren werken met nieuwe technologieën, zoals de zorgrobot.

Ook medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen in de regio, zoals Siza, Pluryn, Pleyade, De Waalboog en Driestroom kunnen met deze nieuwe technologieën in de zorg experimenteren. Rijn IJssel en ROC Nijmegen werken onder andere met deze instellingen nauw samen.

Techniek bevordert zelfredzaamheid
Technologie is steeds meer als vanzelfsprekend aanwezig in het werkveld van zorg en welzijn. Innovatieve technische oplossingen kunnen immers helpen om ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten blijven. Met de subsidie kunnen zorgstudenten en –medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie verdiepen en verbreden.

Regionaal investeringsfonds mbo
De subsidie voor Tech@doptie komt uit het 'Regionaal investeringsfonds mbo': een fonds waarbij het Ministerie van OCW van 2014 tot en met 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.