Taart van minister Bussemaker voor Rijn IJssel

21

februari

2017

Het aantal jongeren dat Rijn IJssel voortijdig zonder diploma verlaat, is het afgelopen schooljaar fors gedaald. De uitval daalde met maar liefst 21,7 procent. Kitty Oirbons, cvb-lid Rijn IJssel: “We zijn er trots op dat de inspanning van de onderwijsteams en hun continue aandacht voor onze studenten tot dit mooie resultaat heeft geleid.”

Het aantal voortijdige schoolverlaters daalde van 532 in het schooljaar 2014-2015 naar 413 een jaar later. Met 4,5% uitval zit Rijn IJssel nu onder het landelijk gemiddelde van 4,6%.

Zorg en ondersteuning
Jos Gipmans, stafmanager Studentzaken: “Het allerbelangrijkste is dat studenten elke dag naar school komen voor goed onderwijs en goede begeleiding. Dit betekent dat studenten erop kunnen rekenen dat ze ook terug kunnen vallen op stevige zorg en ondersteuning als het nodig is. Die aandacht is erg belangrijk. Daar spannen we ons al jaren voor in.”

Overdracht vmbo-mbo
Rijn IJssel biedt een reeks van activiteiten om de voortijdige schooluitval terug te dringen, zoals een warme overdacht van vmbo naar mbo en het verbeteren van de intake en het verzuimbeleid. Ook werkt Rijn IJssel nauw samen met het Regionaal Bureau Leerplicht in Arnhem en andere partners om de uitval verder terug te dringen.

Felicitatietaart
Rijn IJssel is een van de mbo-scholen die minister Bussemaker van Onderwijs extra in het zonnetje zet met het behaalde resultaat. Deze scholen krijgen een eervolle vermelding en een felicitatietaart.