Roc’s en aoc’s bundelen krachten voor energietransitie

18

april

2018

Voldoende én goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de innovaties die hiermee gepaard gaan. 20 roc’s en aoc’s gaan samen met bedrijven aan de slag om het klimaat- en energieakkoord in het middelbaar beroepsonderwijs tot een succes te maken. Op dinsdag 17 april bekrachtigden zij hun afspraken met het ondertekenen van een manifest. Het landelijke mbo-programma ‘De Uitdaging’ voor klimaat en energie is gestart.

‘De nodige innovatie vergt ook vernieuwing in het opleiden van mensen, een nieuwe en continue manier van leren. Daar werkt dit mbo-programma aan. Het is uniek dat zoveel roc’s en aoc’s nu samen werken voor klimaat en energie’ vertelt Marsha Wagner, programmamanager Human Capital van de Topsector Energie.

Goed opgeleide mbo-vakmensen zijn cruciaal
Bij de realisatie van maatschappelijke opgaves zoals de energietransitie zijn goed opgeleide mbo-vakmensen cruciaal. Ben Geerdink, cvb-voorzitter Rijn IJssel: “De roep om technici uit het mbo wordt steeds luider. De voorgenomen energietransitie leidt tot een nog grotere opgave voor het technisch onderwijs in het mbo. Rijn IJssel, het roc uit de energiestad Arnhem, kan en wil niet achterblijven bij het realiseren van deze ambitie.”

Programma ‘De Uitdaging’
Veel roc’s en aoc’s zetten samen met bedrijven in hun regio afzonderlijk al flinke stappen. Ze constateren tegelijkertijd dat ze als opleidingscentra voor vergelijkbare uitdagingen staan. Daarom verwachten ze meer snelheid te kunnen maken door landelijk de krachten te bundelen op het thema energie en klimaat.
De kopgroep van roc’s gaat samenwerken met bedrijven, branches en HBO Centres of Expertise. Deze samenwerking biedt de kans om kennis uit te wisselen en die snel in te zetten in het reguliere onderwijs én in het opleiden van werkenden.

Klimaatakkoord tot 2030
De doelstelling uit het regeerakkoord van 49% CO2-reductie in 2030 is een grote uitdaging. De weg hiernaartoe wordt nu uitgewerkt aan zogenaamde ‘tafels’ en vastgelegd in het klimaat- en energieakkoord. Het gaat naar verwachting om veel werk waarbij snelle uitvoering vereist is. Nieuwe energieconcepten, duurzame energie-innovaties, andere bouwconcepten, lokale opwekking van energie en veel meer.

Meer informatie
Meer over het Klimaatakkoord
Manifest [download]