Rijn IJssel en OpleidingsBedrijf Metaal RiVa starten samenwerking

28

augustus

2018

Om de instroom van vakmensen in de metaalsector te vergroten en het opleidingsniveau van medewerkers te versterken, gaan OpleidingsBedrijf Metaal RiVa en Rijn IJssel samenwerken. Directeur van OBM RiVa Pieter van Spaandonk en voorzitter van het college van bestuur Ben Geerdink ondertekenden daartoe een overeenkomst op vrijdag 24 augustus.

Vier BBL-opleidingen
De samenwerking tussen het roc en OBM RiVa (werkzaam in de regio Arnhem, Tiel en Ede) betreft vier mbo BBL-opleidingen (een combinatie van leren en werken in de praktijk) die Rijn IJssel met OBM RiVa uitvoert. Vanaf de start van komend schooljaar biedt Rijn IJssel de BBL-opleiding Constructiewerker mbo niveau 2 aan. Daarnaast vraagt Rijn IJssel licenties aan voor de opleidingen Allround Constructiemedewerker (niveau 3), Monteur Mechatronica (niveau 2) en Eerste Monteur Mechatronica (niveau 3). Deze opleidingen starten vanaf schooljaar 2019-2010. Leerlingen met een vmbo-kader opleiding of hoger, kunnen vanaf dat moment ook versneld overgaan naar de niveau 3-opleiding.

Extra praktijkdag
De opleidingen worden flexibel en op maat uitgevoerd. Een OBM-student volgt één dag theorie en één dag aanvullende praktijk bij Rijn IJssel en werkt daarnaast drie dagen per week in een bedrijf dat aangesloten is bij OBM. Ten opzichte van andere BBL-studenten heeft de OBM-student als voordeel dat hij een extra dag praktijkonderwijs krijgt bij Rijn IJssel en meer ondersteuning en begeleiding vanuit het OBM.

Aansluiten op de praktijk
OBM RiVa en Rijn IJssel verzorgen vakopleidingen die optimaal aansluiten op de praktijk. Met de BBL-opleidingen die vanaf schooljaar 2019-2020 aangeboden worden, kunnen studenten doorstromen naar een hoger niveau. Rijn IJssel is de enige aanbieder van metaalopleidingen in de regio Arnhem.

Op de foto van links naar rechts: Jan van Boekel (directeur Techniek & ICT Rijn IJssel), Ben Geerdink (voorzitter college van bestuur Rijn IJssel), Pieter van Spaandonk (directeur OBM RiVa) en Toine Straatman (regiosecretaris Metaalunie en voorziter Raad van Commisarissen OBM RiVa).