Multifunctioneel gebied voor leren, werken en wonen aan Velperweg

14

december

2018

Vandaag gaven Rijn IJssel, PingProperties en AkzoNobel het startsein voor de herontwikkeling van het terrein aan de Velperweg. De partners creëren een multifunctioneel gebied voor leren, werken en wonen. De plannen kunnen nu verder worden uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd.

Rijn IJssel verhuist een aantal opleidingen naar dit terrein. Het gaat om opleidingen van de clusters Techniek & ICT, Creatieve Industrie en Entree & Maatwerk. Daarnaast verhuizen ook het college van bestuur en de stafdiensten naar de Velperweg. Met het creëren van de Velpercampus kan Rijn IJssel toekomstbestendig onderwijs geven, in een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving die nauw aansluit bij de praktijk. De campus, die duurzaam zal worden gebouwd, zal naar verwachting in de loop van 2020-2021 gereed zijn om betrokken te worden. In eerste instantie verhuizen de studenten en medewerkers van de opleidingen Techniek & ICT. De overige onderdelen volgen daarna.

v.l.n.r.: Piet Schalkwijk (AkzoNobel), Ben Geerdink en Johan van der Blom (PingProperties)

v.l.n.r.: Piet Schalkwijk (AkzoNobel), Ben Geerdink (Rijn IJssel) en Johan van der Blom (PingProperties)

Het voormalige AKZO-terrein, gelegen aan de Velperweg 76 in Arnhem, is sinds 2012 eigendom van PingProperties. Het terrein beslaat 13,1 hectare met circa 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen en circa 700 parkeerplaatsen. Tot voor kort had het gebied met de huurders zuiver een werkfunctie. In 2017 verkocht PingProperties circa 5,0 hectare grond aan de combinatie KlokGroep/BPD om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te laten ontwikkelen. Door de komst van Rijn IJssel wordt nu ook de onderwijsfunctie toegevoegd.

AkzoNobel staat volledig achter de ontwikkeling van de locatie aan de Velperweg van een puur industrieel complex naar een moderne, eigentijdse en toekomstgerichte Velpercampus waar drie multinationals, een school en woningen invulling geven aan werken, leren en wonen.