Michiel Scheffer bezoekt praktijkleerroute zorg bij Rijn IJssel

22

februari

2018

Projecten roc’s brengen vraag en arbeidsmarkt dichterbij elkaar

Rijn IJssel ontving donderdag 22 februari gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland. Hij bezocht woonzorgcentrum Tertzio in Elst waar Rijn IJssel de zogenoemde praktijkleerroute verzorgt. Bij deze leerroute krijgen studenten zorg en welzijn vanaf dag één les in de praktijk. Rijn IJssel presenteert tijdens het werkbezoek ook het project Tech@doptie. De projecten versterken de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Praktijkleerroute
De Praktijkleerroute van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een traject dat in 2017 is gestart. Docenten van Rijn IJssel komen naar het leerbedrijf om hun lessen te verzorgen. Zo geven we samen met de werkbegeleiders van het leerbedrijf vorm aan onderwijsin een contextrijke leeromgeving. Rijn IJssel kent deze praktijkleerroute niet alleen met Attent en Pleyade (waar woonzorgcentrum Tertzio onder valt), maar ook met zorginstelling Siza.

Tech@doptie
Doel van het project Tech@doptie is dat studenten van zorg-en welzijnsopleidingen en medewerkers van zorginstellingen in zogenoemde field labs leren werken met de nieuwste technologische aanpassingen. Denk aan de stofzuigerrobot en een intelligent drinksysteem dat helpt om voldoende te drinken. “Omgaan met technologische apparaten is onderdeel van je vak, naast mensen wassen, aankleden en verpleegkundige handelingen verrichten”, legt docent verpleegkunde Wim Schouten van Rijn IJssel uit.

Co-creatie & ontwikkeling ondernemend onderwijs
Naast Rijn IJssel is tevens ROC Rivor van de partij tijdens het werkbezoek. ROC Rivor laat zien wat het project 'Co-creatie & ontwikkeling ondernemend onderwijs' inhoudt. Doel van dit project is om ondernemerschap bij studenten te stimuleren.

Ieder talent benutten
De provincie Gelderland maakt werk van vakmanschap. Tot 2020 investeert de provincie 18 miljoen euro in projecten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Vooral in de techniek en de zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Gedeputeerde Michiel Scheffer: “De gezondheidszorg verandert razendsnel door nieuwe technieken en de veranderende zorgvraag van patiënten. Door leerlingen vanaf de eerste dag in praktijksituaties les te geven bereiden we ze voor op de gezondheidszorg van morgen.”