Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

6

februari

2018

“Een goede samenwerking met bedrijven is enorm belangrijk voor het onderwijs”, aldus Wil van Pinxteren, directeur Rijn IJssel Economie & Uiterlijke Verzorging. Maandagmiddag 5 februari opende hij, in aanwezigheid van medewerkers en bedrijven, de vernieuwde Businesswall. Een jaar lang zijn 35 bedrijven met hun logo zichtbaar in het schoolgebouw op Middachtensingel 2 in Arnhem. Dit zijn bedrijven die zich nadrukkelijk inzetten voor stagiairs en nauw betrokken zijn bij de opleiding: zij bieden veel kansen voor stagiairs en steken veel tijd en energie in hun begeleiding. Dit maakt dat ze meer opvallen dan de totale groep van bpv-bedrijven.

Een jaar zichtbaar

Ieder jaar maken de onderwijsteams een selectie in de bpv-bedrijven (beroepspraktijkvorming). Zij letten daarbij onder andere op betrokkenheid bij het mbo-onderwijs, begeleiding van stagiaires en samenwerking met bpv-begeleiders. Deze ‘partners in onderwijs’ zijn een jaar lang nadrukkelijk zichtbaar in het schoolgebouw. De Businesswall biedt plaats aan 35 bedrijven.

Ondernemerschap en duurzaamheid

Tijdens de opening gaf Timmo Terpstra, algemeen directeur van Koffiebranderij Peeze, een gastcollege waarin hij sprak over de visie en betrokkenheid van Peeze ten aanzien van duurzaam ondernemen. Mbo-studenten bij Rijn IJssel hebben keuzevakken die aansluiten bij thema’s als ‘duurzaamheid in het beroep’ en ‘ondernemend gedrag’. Het is belangrijk dat bpv-bedrijven meegenomen worden in dit gedachtegoed en stagiaires ruimte en tijd geven om hier mee aan de slag te gaan.