Rijn IJssel vavo behoort tot de beste van Nederland

6

juli

2018

Rijn IJssel vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) behoort tot een van de beste vavo’s van Nederland. Dat blijkt uit een overzicht van examenresultaten van de afgelopen drie jaar dat de Onderwijsinspectie onlangs publiceerde.

De Onderwijsinspectie publiceerde een lijst van alle vavo-afdelingen van roc’s in Nederland. In het driejaarlijks gemiddelde scoort vavo van Rijn IJssel zeer goed. Landelijk staat Rijn IJssel op de tweede plaats met een gemiddeld cijfer van 6,19 voor het centraal examen (CE). Voor vmbo is dat een 6,31, voor havo een 6,12 en voor vwo een 6,13.

Als het gaat om het percentage voldoendes (hoger dan een 5,5) staat Rijn IJssel met een gemiddelde van 75,3% landelijk op de eerste plaats. Daar scoren we het hoogst van alle roc’s van Nederland.

Intensief contact
De vavo-opleidingen bieden aan (jong)volwassenen de mogelijkheid om een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of certificaten te halen. Teamleider vavo Dick Mol: “Wij zijn een relatief kleine school met mogelijkheden voor intensief contact met de leerlingen. Wij bieden compacte, op het examen gerichte trajecten aan voor leerlingen met verschillende achtergronden. Vavo is een goed alternatief om uiteindelijk toch je diploma of certificaten voor bepaalde vakken te halen."

Cum laude
Het is bijzonder dat dit jaar voor het eerst twee scholieren cum laude geslaagd zijn.