Rijn IJssel start nieuwe Praktijkleerroute in Westervoort

5

juni

2018

De gemeente Westervoort is een leerbedrijf rijker. Studenten van Rijn IJssel volgen bij dit leerbedrijf een BOL-opleiding geheel in de praktijk en kiezen daarmee voor de zogeheten Praktijkleerroute. Cvb-voorzitter Ben Geerdink en Arend van Hout, burgemeester van de gemeente Westervoort en Anny Huuskes, bestuurslid Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) ondertekenden onlangs een overeenkomst om de samenwerking te bestendigen.

Rijn IJssel, de gemeente Westervoort en SKW willen kansen en mogelijkheden voor de inwoners én de sociaal maatschappelijke instellingen en organisaties in Westervoort vergroten. Dat doen ze door studenten in te zetten en een brug te slaan tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk.

Sinds februari krijgen 28 studenten van de opleidingen Sociaal werk mbo-niveau 4 les in het leerbedrijf (de oude kantine van het gemeentehuis). Van daaruit lopen zij stage bij veertien verschillende organisaties en werken ze aan ruim twintig verschillende projecten. Dit betreft onder meer wandelen met ouderen, taalmaatjes voor vluchtelingen, boodschappen doen en koken samen met mensen met een beperking, kinderactiviteiten bij Club4kidz, de kindervakantieweek, het opzetten van een banenmarkt, huiswerkbegeleiding en nog vele andere maatschappelijke projecten.

In het nieuwe leerbedrijf is eerst gestart met eerstejaars studenten. Maar vanaf september komt er een combinatie van zowel eerste- als tweedejaars studenten, waarbij studenten meer samenwerken en van elkaar kunnen leren.