Verleende vrijstellingen bij Creatieve Industrie ingetrokken

16

mei

2018

85 studenten van Creatieve Industrie raken hun eerder verleende vrijstellingen voor Nederlands, rekenen en/of Engels kwijt. Dit betekent dat zij in deze vakken alsnog examen moeten doen.

Welke studenten betreft het?
Het gaat om een groep van 85 studenten van het cluster Creatieve Industrie. 15 van hen zitten in het laatste jaar en moeten nog dit schooljaar examen doen. Verder zijn vrijstellingen verleend aan 70 studenten die in het eerste of tweede jaar zitten.

Hoeveel examens moeten zij nu alsnog afleggen?
De studenten moeten voor maximaal drie vakken maximaal 9 (deel)examens doen. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Nederlands: 1 centraal examen + 3 instellingsexamens
  • Engels: 1 centraal examen + 3 instellingsexamens
  • rekenen: 1 centraal examen

 

Waarom kregen ze eerst wel een vrijstelling?
De wet regelt dat je op verzoek een vrijstelling kunt krijgen voor bovengenoemde vakken als je binnen twee jaar na het eerder behaalde mbo-, havo-, of vwo-diploma (nog) een mbo-diploma haalt. De studenten van Creatieve Industrie die het betreft, beschikten over zo’n eerder behaald diploma (veelal havisten).

Waarom is de vrijstelling nu ingetrokken?
De Inspectie van het Onderwijs vindt de uitleg van de examencommissie (vrijstelling mag worden verleend als er sinds het eerder behaalde diploma geen twee jaar zijn verstreken) niet acceptabel. In de toelichting bij de wet staat namelijk dat de student twee jaar na het behalen van een mbo-, havo-, of vwo-diploma ook zijn mbo-diploma behaald moet hebben. Omdat de opleiding drie jaar duurt, had de vrijstelling niet verleend mogen worden.

Wie geeft zo’n vrijstelling?
Vrijstellingen worden verstrekt door een onafhankelijke examencommissie. Elk cluster heeft zijn eigen examencommissie. De examencommissie van het cluster Creatieve Industrie heeft de vrijstellingen verleend.

Wat wordt er nu voor de studenten gedaan?
Het is een buitengewoon vervelende situatie voor deze studenten. Met name voor de vijftien studenten die in het laatste jaar zitten. Zij hebben immers niet meer zoveel tijd om zich voor te bereiden op de examens. Deze studenten krijgen extra ondersteuning. Zij krijgen van docenten extra lessen om zich voor te bereiden op het examen.

En de groep van 70?
De studenten die volgend schooljaar hun diploma behalen, moeten examen doen. Ze worden ingeschreven door de examencommissie. Ook kunnen zij zich inschrijven voor bijlessen en/of extra lessen volgen op de zogeheten taal- en rekenpleinen. Verder is het voor die studenten ook nog mogelijk om per direct de normale lessen te gaan volgen in hun eigen klassen.
Voor studenten die daarna hun diploma behalen, geldt dat zij het normale lesprogramma van hun eigen klassen kunnen gaan volgen.

Dus er worden voorlopig geen vrijstellingen meer verleend?
Alle vrijstellingen die verleend worden, worden verleend op basis van de juiste interpretatie van de wet.

Wat kunnen studenten doen die ten onterechte een vrijstelling(en) hebben gekregen?
Alle studenten die het betreft, hebben hierover schriftelijk (en mondeling toegelicht) bericht gekregen. Rijn IJssel adviseert om de examen(s) te maken. Verder heeft iedere student het recht om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan over zaken die te maken hebben met toetsen en examens, zoals we ook in de brief hebben aangegeven.

Waar kunnen studenten terecht als ze bezwaar willen aantekenen?
Rijn IJssel heeft een Commissie van beroep voor de examens. Een beroepschrift wordt schriftelijk ingediend, dat kan via de post of email (zie punt 4 van het reglement).

Heb je dringende vragen als student?
Stel ze aan ons Studie Informatiepunt.