Stijging aantal mbo-vacatures voor vrijwel alle beroepen

5

november

2018

De baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding blijven onveranderd gunstig. Het aantal mbo-vacatures stijgt nog altijd en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt steeds verder af. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB hebben gepubliceerd.

In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen en transport en logistiek. Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem en Drenthe ontstaan de minste vacatures.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste acht maanden van 2018 met 21 procent ten opzichte van vorig jaar. In de sectoren onderwijs, detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg is de afname het grootst. In alle regio’s zien we een afname van de WW-instroom. Vooral in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. Daar neemt het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt met een derde af. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: “Jongeren die nu starten op de arbeidsmarkt hebben veel kansen op werk. We zien dat meer jongeren hun baan behouden. Jeugdwerkloosheid komt hierdoor steeds minder vaak voor.”

Aantal studenten met leerbaan gestegen

Het totaal aantal mbo-studenten was in schooljaar 2017-2018 ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5 procent ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het aantal mbo-studenten met een leerbaan steeg met 8 procent tot bijna 108.000. De sectoren waarin de meeste studenten een leerbaan volgen zijn retail, gastvrijheid en zorg. Voor stages zijn dit de sectoren zorg, welzijn en sport en bewegen. Ton Heerts, duovoorzitter SBB: “Bij leerbanen snijdt het mes aan twee kanten. Onderwijs en bedrijfsleven leiden samen, op de werkvloer, de vakmensen van de toekomst op. Daarbij krijgt ruim 86 procent van deze studenten een vaste aanstelling binnen het bedrijf na afloop van de studieperiode.”