Bingo tegen laaggeletterdheid in Rozet

3

september

2018

Rozet en Rijn IJssel organiseren op donderdag 6 september een bingo tegen laaggeletterdheid in Rozet. De deelnemers zijn cursisten die een taaltraject volgen bij Rijn IJssel. De bingo is een van de activiteiten tegen laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid komt veel voor in Arnhem: maar liefst 1 op de 8 Arnhemmers heeft moeite met lezen en schrijven. Dit aantal ligt 4% boven het landelijk gemiddelde. Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het persoonlijke leven. Zo vinden laaggeletterden minder snel een baan en kunnen ze eerder in een isolement raken. Het probleem is vaak onzichtbaar, omdat mensen zich schamen en hun laaggeletterdheid verhullen.

Rijn IJssel maakt zich al jaren sterk voor het verminderen van het aantal laaggeletterden. Samen met gemeenten en bibliotheken participeert Rijn IJssel in verschillende activiteiten, zoals de Week van de Alfabetisering, en biedt het cursussen en trajecten op maat aan om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of te chatten en surfen op internet.

Rozet zet zich met haar bibliotheekfunctie al jaren in om laaggeletterdheid tegen te gaan en organiseert hiervoor verschillende activiteiten. We zoeken de verbinding op met Arnhemmers die laaggeletterd zijn en ontwikkelen activiteiten op basis van hun behoeften. In de strijd tegen laaggeletterdheid werkt Rozet nauw samen met zo veel mogelijk betrokken partners.

De bingo voor laaggeletterden wordt op 6 september om 9.00 uur geopend door Jolanda Sinnema (docent Rijn IJssel) en Jenny Doest (directeur Rozet). Vanaf 9.15 uur vindt in twee sessies de bingo plaats. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de Voorleesexpres en de bibliotheekfunctie van Rozet. Rond 11.30 uur is het programma afgelopen.