Bezoek minister aan Studio RYN

10

april

2019

Op 8 april bezocht minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met burgemeester Ahmed Marcouch en wethouder cultuur Hans de Vroome Studio RYN. Ze spraken met Sjaak Hullekes (ontwerper), Demi Burgers (alumnus Rijn IJssel en nu werknemer bij Studio RYN), Paula Maris (projectleider), Merle van Oss (student excellentieprogramma) en Sebastiaan Kramer (directeur Arnheim Fashion Group) over de verschillende collecties en opdrachten die bij Studio RYN worden vervaardigd.

Studio RYN is gevestigd in FACE Arnhem (FAshion CEnter) en is een samenwerkingsverband tussen educatie (Rijn IJssel, ArtEZ), verschillende culturele en sociale partners en partners uit de mode-industrie. Door het volgen van een praktijkgericht excellentieprogramma, dat door de partners in gezamenlijkheid is ontwikkeld, wordt een selecte groep studenten van de reguliere niveau 4 opleiding Specialist Fashion, opgeleid High-End Fashionmaker. De kansen op de arbeidsmarkt worden hiermee voor de student aanzienlijk vergroot. De minister, burgemeester en wethouder waren zeer enthousiast over de manier waarop Rijn IJssel samenwerkt met de partners, de plek die FACE – Studio RYN inneemt in Arnhem en de regio en de vervolgstappen die gezet zijn voor de toekomst. Het is volgens hen een goed voorbeeld voor het moderne mbo fashion onderwijs en daar zijn we trots op!