Samenwerking om Arnhemse jongeren sneller uit de schulden te helpen

Inzet van buddies verlaagt drempel voor jongeren met schulden

16

januari

2020

Arnhemse jongeren (18-27 jaar) met schulden vinden, hen helpen en zorgen dat ze een perspectiefvolle toekomst hebben. Met dit doel ondertekenden gemeente Arnhem, Rijn IJssel, Opr€cht, Sociale Wijkteams en PLANgroep vandaag een convenant dat de samenwerking bekrachtigt om samen aan dit doel te werken. Een van de acties in die samenwerking is de inzet van buddies die een werkplek in de school krijgen.

Naar schatting zijn er in Arnhem 5.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar die schulden hebben. Veel van deze jongeren komen om verschillende redenen niet in aanmerking voor de reguliere schuldhulpverlening of zijn daarmee onvoldoende geholpen. Om deze groep jongeren de juiste financiële hulp te bieden, investeert Arnhem veel in goede financiële dienstverlening voor jongeren. Uit het onderzoek dat PLANgroep in opdracht van de Dullertsstichting in 2017 heeft gedaan, is gebleken dat jongeren de schuldhulpverlening in Arnhem moeilijk weten te vinden. En als ze die wel weten te vinden, ervaren ze een enorme drempel om zich te melden.

Buddies maken gemakkelijk contact
Resultaat van de samenwerking moet zijn dat jongeren zich sneller melden en direct geholpen worden. Om dat te bereiken, worden buddies ingezet door Opr€cht. Dit zijn jongeren die vaak zelf ook in de schulden hebben gezeten, de leefwereld van jongeren kennen en makkelijk contact maken. Vaste Opr€cht buddies zijn enkele dagdelen per week aanwezig bij Rijn IJssel. Zij krijgen hier een vaste ruimte waar een inloopspreekuur en werken op afspraak mogelijk is. Iedere jongere met schulden kan hier zelf binnenlopen en met een docent, mentor of andere medewerker van de school in gesprek gaan. Daarnaast zijn de buddies zelf ook actief op zoek naar studenten met schulden op Rijn IJssel. De buddies zorgen dat jongeren één aanspreekpunt hebben en sneller worden geholpen. Wanneer de buddy inschat dat het inderdaad gaat over problematische schulden, kan hij de jongere direct bij PLANgroep aanmelden. PLANgroep bekijkt voor welke vorm van schuldenaanpak de jongere in aanmerking komt. De buddy kan tijdens hele traject meelopen en ondersteunen, maar dit is niet verplicht. De buddy kan op ieder moment aangehaakt worden.

Vertrouwensband
Martien Louwers, wethouder Schulden: "Wij willen jongeren helpen om van hun geldzorgen af te komen. Jongeren trekken echter vaak niet zelf aan de bel. Ze schamen zich bijvoorbeeld of zijn bang dat hulpverleners zich teveel met hun leven gaan bemoeien. Zij realiseren zich niet dat het iedereen kan overkomen om schulden te maken. Ik ben dan ook heel blij met de buddies van Opr€cht bij Rijn IJssel. Zij kunnen zich goed in de leefwereld van de jongeren verplaatsen, maken makkelijk contact en bouwen daarmee sneller een vertrouwensband op."

Hoofd vrij
Jos Gipmans, manager Studentenzaken Rijn IJssel: "Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot aanstaande beroepsbeoefenaren. Dat is moeilijk wanneer je continu de last van een schuld bij je draagt. Door in gezamenlijkheid van onderwijs, zorg en gemeente aandacht aan deze problematiek te besteden, komt het hoofd vrij voor de studie.”