Nieuws

In memoriam | Marcia van Dooremalen

18 september 2023
Marcia van Dooremalen

Diep geschokt en met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze dierbare collega Marcia van Dooremalen.

Marcia is bijna acht jaar werkzaam geweest bij Rijn IJssel. Eerder dit jaar is zij nog benoemd tot bestuurssecretaris. Wij verliezen met haar iemand die zich met hart en ziel inzette voor de organisatie. Of, zoals ze het zelf omschreef: Ik ga ervoor met alles wat ik heb, omdat ik weet waarvoor ik het uiteindelijk doe.

Wij wensen de familie en alle anderen die Marcia hebben gekend heel veel kracht en sterkte toe om met dit enorme verlies om te gaan.

College van bestuur,
directie en overige
medewerkers
- Rijn IJssel -

Marcia van Dooremalen