Rijn IJssel op weg naar toekomstbestendige huisvesting

Toekomstbestendige huisvesting

Rijn IJssel werkt intensief aan toekomstbestendig onderwijs. De arbeidsmarkt vraagt daar om. Dit doen we door het onderwijs te moderniseren, de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het functioneren van de onderwijsorganisatie te verbeteren. Bij Rijn IJssel wordt dit RIJk Onderwijs genoemd, een gedachtegoed waarin Rijn IJssel studenten een rijke leeromgeving biedt. Dit moderne onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de leervraag van de student en de wensen van de arbeidsmarkt. Naast lessen en opdrachten op school, die telkens in leereenheden van vijf weken plaatsvinden, leren studenten ook in de praktijk.

Toekomstbestendig onderwijs gaat niet alleen om kwaliteit van het onderwijs maar ook om de randvoorwaarden zoals de huisvesting. Om in te spelen op de veranderingen gaat Rijn IJssel de komende jaren aanpassingen doen aan een aantal locaties, nieuwe locaties realiseren en een aantal van de huidige locaties afstoten.

Uitgangspunten

  • Als gevolg van de demografische krimp wordt in de toekomst (2026) een daling van het aantal studenten met circa 10% verwacht.
  • Door efficiënter te roosteren, multifunctioneel gebruik te maken van ruimten en beter te sturen op efficiency is 10% minder m2 nodig.
  • Ieder cluster krijgt een hoofdlocatie en een beperkt aantal nevenlocaties.
  • De clusters worden niet allemaal op één locatie gerealiseerd, dus geen overkoepelende campus.
  • In totaal is een krimp van de vastgoedportefeuille van 100.000 m2 naar 80.000 m2 voorzien.
  • Alle bestaande panden zijn getoetst aan de gestelde criteria (omvang, functionaliteit, uitstraling, financiële prestaties) en op basis daarvan is besloten of ze in portefeuille blijven.

De ambitie is het realiseren van een vastgoedportefeuille met een beperkt aantal gebouwen met goede functionele kwaliteit en uitstraling, met efficiënt ruimtegebruik, van voldoende omvang, financieel gezond en duurzaam.

Aanpassingen vastgoedportefeuille

De uitvoering van de plannen ten behoeve van de huisvesting leidt tot de volgende aanpassingen van de huidige vastgoedportefeuille die thans 100.000 m2 omvat.

  • De portefeuille wordt uitgebreid met een aantal gebouwen op de Velpercampus met een oppervlakte van in totaal circa 28.000 m2.
  • Er worden diverse locaties afgestoten, met een omvang van circa 47.000 m2.
  • Bestaande eigendomslocaties met een omvang van circa 42.000 m2 krijgen een upgrade.

Tijdsplanning

De planning is ambitieus. Deze loopt van 2017-2021. We starten met de projecten voor Rijn IJssel Vakschool Wageningen (Marijkeweg, Wageningen) en de locaties waar de technische en creatieve opleidingen gegeven worden. De overige opleidingsrichtingen komen daarna aan bod.