Rijn IJssel op weg naar toekomstbestendige huisvesting

Toekomstbestendige huisvesting

Rijn IJssel werkt intensief aan toekomstbestendig onderwijs. De arbeidsmarkt vraagt daar om. Dit doen we door het onderwijs te moderniseren, de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het functioneren van de onderwijsorganisatie te verbeteren. Bij Rijn IJssel wordt dit RIJk Onderwijs genoemd, een gedachtegoed waarin Rijn IJssel studenten een rijke leeromgeving biedt. Dit moderne onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de leervraag van de student en de wensen van de arbeidsmarkt. Naast lessen en opdrachten op school, die telkens in leereenheden van vijf weken plaatsvinden, leren studenten ook in de praktijk.

Toekomstbestendig onderwijs gaat niet alleen om kwaliteit van het onderwijs maar ook om de randvoorwaarden zoals de huisvesting. Om in te spelen op de veranderingen gaat Rijn IJssel de komende jaren aanpassingen doen aan een aantal locaties, nieuwe locaties realiseren en een aantal van de huidige locaties afstoten.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kun je kijken op www.rijnijsselbouwt.nl.