Leerweg en niveau

Leerweg en niveau

Dat gebeurt maar bij een enkele opleiding. Je kunt ook kijken op www.stagemarkt.nl voor een geschikte plek.

Dat verschilt per opleiding. De meeste opleidingen beschikken wel over een bestand met stagebedrijven, maar voor een stageplek moet je wel zelf solliciteren. Ook kun je kijken opĀ www.stagemarkt.nl.

Over het algemeen duren een BOL- en een BBL-opleiding even lang.

Dat kan, maar dan is het wel belangrijk dat je een (on)betaald contract hebt voor minimaal 20 uur, met een erkend leerbedrijf binnen een bepaalde termijn. Het verschilt per opleiding hoeveel tijd je hebt om een leerwerkplek te vinden. Vraag na bij de opleiding hoeveel tijd je hebt na de start.

Dat is meestal mogelijk, maar moet wel eerst besproken worden binnen de opleiding. Het kan uiteraard alleen als de opleiding langs beide leerwegen wordt aangeboden.

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen. Ook de opleidingsduur verschilt. Die loopt uiteen van 0,5 jaar tot 4 jaar. Je kunt starten in mbo 1 (Entree-opleiding) als je geen diploma hebt van het voortgezet onderwijs. Niveau mbo 4 geeft in de meeste gevallen recht op doorstroom naar het hbo na het behalen van het diploma.

Als je niet beschikt over een diploma van het voortgezet onderwijs is een Entree-opleiding een prima opleiding om door te kunnen stromen in het mbo op niveau 2 of, na het behalen van een diploma niveau 1, in te kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Welke van deze twee het wordt, wordt binnen vier maanden in een studieadvies vastgelegd.

  • Een BOL-opleiding (BeroepsOpleidende Leerweg) is een volledige dagopleiding waarbij je het geleerde in de praktijk brengt in de beroepspraktijkvorming (BPV of stage). De verhouding school/stage is ongeveer 60/40.
  • Een BBL-opleiding is een leerwerktraject waarbij je een (on)betaald contract hebt bij een erkend leerbedrijf en voor de theorie (meestal) twee dagdelen naar school komt.

We bieden bij Rijn IJssel geen deeltijdopleidingen aan.