Leerweg en niveau

Leerweg en niveau

  • Een BOL-opleiding (BeroepsOpleidende Leerweg) is een volledige dagopleiding waarbij je het geleerde in de praktijk brengt in de beroepspraktijkvorming (BPV of stage). De verhouding school/stage is ongeveer 60/40.
  • Een BBL-opleiding is een leerwerktraject waarbij je een (on)betaald contract hebt bij een erkend leerbedrijf en voor de theorie (meestal) twee dagdelen naar school komt.

Over het algemeen duren een BOL- en een BBL-opleiding even lang. Als er verschil is staat dat vermeld onder 'Duur' bij de opleiding.

Dat kan, maar dan is het wel belangrijk dat je een (on)betaald contract hebt voor minimaal 20 uur met een erkend leerbedrijf binnen een bepaalde termijn. Het verschilt per opleiding hoeveel tijd je hebt om een leerwerkplek te vinden. Vraag na bij de opleiding hoeveel tijd je hebt na de start.

Dat is meestal mogelijk, maar moet wel eerst besproken worden binnen de opleiding. Het kan uiteraard alleen als de opleiding via beide leerwegen wordt aangeboden.

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen. Ook de opleidingsduur verschilt. Die loopt uiteen van 0,5 jaar tot 4 jaar. Je kunt starten in mbo 1 (Entree-opleiding) als je geen diploma hebt van het voortgezet onderwijs. Niveau mbo 4 geeft in de meeste gevallen recht op doorstroom naar het hbo na het behalen van het diploma.

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende vooropleidingseisen.

Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Vakopleiding (niveau 3)
Studenten leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Middenkaderopleiding (niveau 4)
Studenten leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Studenten die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo.

Specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd.

Als je niet beschikt over een diploma van het voortgezet onderwijs is een Entree-opleiding een prima opleiding om door te kunnen stromen in het mbo op niveau 2 of, na het behalen van een diploma niveau 1, in te kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Welke van deze twee het wordt, wordt binnen vier maanden in een studieadvies vastgelegd.

We bieden bij Rijn IJssel geen deeltijdopleidingen aan.