Onze vrijwilligers

Al meerdere jaren kunnen wij rekenen op de enthousiaste en kundige inzet van veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen docenten bij de uitvoering van het cursusaanbod. Zij helpen bij inburgering, alfabetisering en bij de cursus Nederlands op maat. Ook ondersteunen vrijwilligers cursisten bij de voorbereiding op het staatsexamen Nederlands I en II.

 

"Je moet een open mind hebben"

 

Roxana Pes, vrijwilliger bij Educatie

"De cursisten, docenten en vrijwilligers zijn voor mij als één grote familie", lacht Roxana Pes, vrijwilliger bij Educatie op locatie Zevenaar sinds maart 2017. Ze ondersteunt docenten in de les en helpt cursisten uit verschillende landen en culturen met het leren van de Nederlandse taal. Ze helpt groepjes met bijvoorbeeld lezen of ze geeft een dictee. "Als ik dingen uitleg, voel ik me echt nuttig. Toen ik klein was, vond ik het al leuk om 'schooltje te spelen' en nu doe ik het in het echt", lacht de Roemeense Roxana die bij Rijn IJssel Nederlands heeft geleerd. Na het halen van haar Staatsexamen is ze vrijwilligster geworden. Door haar achtergrond kan ze zich goed verplaatsen in de cursist. "Ik begrijp bijvoorbeeld hoe moeilijk de 'uu'- en 'ui'-klank zijn."
Roxana voelt zich erg thuis op locatie Zevenaar. "Ik ben hier tussen de mensen en cursisten zijn zó dankbaar. Ze groeten me als ik ze op straat tegenkom."

Als vrijwilliger is het belangrijk om veel geduld te hebben merkt ze op "en je moet natuurlijk vriendelijk zijn, een open mind hebben, positieve feedback geven en duidelijk praten." Roxana vindt haar vrijwilligerswerk kortom "ontzettend leuk", zoals ze zegt. Zo leuk, dat ze misschien wel de opleiding tot onderwijsassistent gaat volgen.

 

Richard de Vries, vrijwilliger bij Creatieve Industrie

"Als voormalig kapper ben ik graag onder de mensen. Bij cluster Creatieve Industrie voelde ik me dan ook direct thuis.”

Sinds 2015 helpt hij als vrijwilliger twee tot drie dagen bij de praktijkexamens van de opleidingen in de mode en design. “Studenten hebben examens waarin ze in een praktijklokaal een paar weken lang bezig zijn om bijvoorbeeld een jas te ontwerpen. Ik zorg op zo’n dag dat de presentielijsten in orde zijn, ze zich aan de leefregels houden die gelden en dat de materialen er zijn die studenten nodig hebben. Maar ik stel ze ook gerust als ze aan het begin van een opdracht weleens in paniek raken. Ik geniet van de interactie met deze studenten en dat ik mag meemaken dat ze van niets tot een heel mooi eindresultaat komen. Dat maakt mij trots. Ik leer ze echt een beetje kennen en zie ze ontwikkelen en zichzelf ontdekken. Het contact met de jeugd houdt me jong en levendig.”

 

"Het contact met de jeugd houdt me jong en levendig”

 

"Dat ze elkaar soms niet begrijpen zorgt voor grappige situaties”

Shirley Choi, vrijwilliger bij Educatie

"Het is erg fijn om mensen uit verschillende landen te helpen met Nederlands leren”, vertelt Shirley Choi.

Ze is sinds 2016 vrijwilliger bij Educatie. Drie dagdelen helpt ze de docent in de les bij een inburgeringsgroep. Ze kopieert, kijkt opdrachten na en legt in groepjes lesstof uit. Niet alleen de cursisten leren Nederlands, ook Shirley, die uit Hongkong komt, leert elke dag ‘een beetje beter Nederlands’ zoals ze zelf zegt. Als cursist behaalde ze in 2016 het B1-examen Nederlands. “Nu heb ik als vrijwilliger de kans om zelf mensen te helpen met de Nederlandse taal. Ik vind mijn werk erg leuk. De mensen in de klas komen uit verschillende landen en culturen, van Syrië en Jamaica tot Vietman. Dat ze elkaar soms niet begrijpen zorgt voor grappige situaties.”