Projectleider Informatievoorziening

Projectleider Informatievoorziening

 

Stafdienst Informatiemanagement

 


Vacaturenummer: 2017-1124
Functieomvang: 1,0 fte
Standplaats: Arnhem
Periode: per direct t/m 30 september 2018

 

Wat ga je doen?
Rijn IJssel is een organisatie die continu in beweging is en daardoor zijn er altijd meerdere projecten gelijktijdig in uitvoering. Deze projecten moeten de vaak strategische doelstellingen van het ROC realiseren, waarbij jij opereert binnen relevante netwerken (onderwijs, diensten, externe partijen etc.). Je werkt met duidelijke en haalbare plannen, waarbij projecten binnen tijd en budget en middels een herkenbare PDCA-cyclus worden opgeleverd. Besluitvaardigheid, transparantie en integriteit behoren tot jouw DNA en je weet je (project)team te motiveren om resultaatgericht te werken aan het projectsucces. Dit succes vertaalt zich in een hoge klanttevredenheid van opdrachtgevers en klanten.

 

De Projectleider Informatievoorziening is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van doelstellingen van omvangrijke integrale informatievoorziening (onderwijs en bedrijfsvoering) projecten. Hij/zij bestuurt het/de project(en) en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie/implementatie en nazorg). De projectleider zorgt voor draagvlak voor (bijdragen aan) het/de project(en) binnen de staande organisatie. Tevens stuurt hij/zij het/de projectteam(s) aan, gericht op de samenhang van (deel) projecten, processen en activiteiten. En zorgt voor afstemming tussen projectgroepen en tussen deelprojecten. Daarnaast richt de projectleider de organisatie en sturing van het/de project(en) in. Hierbij is het van belang dat er goed overzicht van de kosten en planning is en dit bewaakt wordt. In overleg met de staande organisatie wordt goed gekeken naar het adequaat bemensen van de projectorganisatie.

 

Functie-eisen

 

 • Je beschikt over een brede theoretische en praktische kennis van het Informatie Voorzieningen (IV) vakgebied;
 • Je hebt kennis van nieuwe technologieën (werken onder architectuur, BPM, cloud etc.);
 • Je hebt brede theoretische en praktische kennis van bedrijfsvoering in relatie tot IV;
 • Je hebt brede theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van onderwijslogistiek (TripleA) en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen;
 • Je hebt inzicht in (politiek-)maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het IV vakgebied;
 • Je hebt kennis en inzicht in alle op strategisch niveau relevante politiek-bestuurlijke, financieel-economische en (technische) aspecten van de gehele onderwijsinstelling en verbanden met andere relevante (commerciële) werkterreinen;
 • Je hebt theoretische en praktijkgerichte kennis projectmanagementmethodieken en -technieken, van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus in relatie tot IT;
 • Je hebt inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten;
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van (beleids-)standpunten, nieuwe ideeën e.d.;
 • Je beschikt over adviesvaardigheden en plannings- en organisatievaardigheden;
 • Je beschikt over coördinatievaardigheden;
 • Je beschikt over onderhandelingsvaardigheid;
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van (beleids-)standpunten, nieuwe ideeën e.d.;
 • Je bent vaardig in het leiden van verander- en verbeterprocessen;
 • Je bent opgeleid in projectmanagementmethodieken (bij voorkeur Prince2);
 • IPMA level C-certified is een pré.

 

 

 

Rijn IJssel biedt jou
Een interessante, afwisselende baan binnen een professionele organisatie. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar, waarbij een eventuele mogelijkheid tot verlenging bestaat. Je krijgt salaris op basis van de CAO MBO, salarisschaal 11 (minimaal € 3.071,00 tot maximaal € 4.553,00) bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De functie is gekoppeld aan de functie van beleidsmedewerker 2

 

Meer Informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Paul Tjallinks, Stafmanager IM & ICT hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 50656000.

 

Spreekt dit je aan? Solliciteer!
Je kunt tot uiterlijk 9 oktober 2017 solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier.