2017-1135 Practor Zorg & Technologie

Practor Zorg & Technologie

Cluster Zorg en Welzijn

Vacaturenummer: 2017-1135
Functieomvang: 0,4 fte
Standplaats: Arnhem
Periode: z.s.m. tot 1 februari 2021

Algemene informatie
Een samenwerkingsverband van een vijftiental instellingen uit de sector Zorg & Welzijn en Techniek voert samen met kennisinstellingen MBO (ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel) en het HBO (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de werkgeversvereniging WZW een project uit in het kader van de regeling RIF (Regionaal Investeringsfonds). Het project heeft de titel Tech@doptie. Deze naamgeving verwijst naar het gemeenschappelijk geformuleerde doel van het project: ‘Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is’. 

Het project sluit aan op een breed in de regio door partijen gedragen ambitie: vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding werken en leren we samen. We inspireren elkaar en nemen samen verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed opgeleid personeel nu en -leven lang ontwikkelen- straks.
Rijn IJssel en ROC Nijmegen voeren het project in co-creatie uit: Rijn IJssel treedt op als penvoerder.

Wat ga je doen?
Als practor houd jij je eerst bezig met het oprichten van het practoraat. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider. Vervolgens geef je leiding aan het practoraat en aan de docent-onderzoekers die hier binnen werkzaam zijn. Je initieert, coördineert en begeleidt het systematisch in te richten praktijkgerichte onderzoek en je bewaakt de kwaliteit. Het gaat om het verwerven van bruikbare praktijkkennis die opgedaan kan worden in o.a. de field labs van de deelnemende organisaties. Met deze co-creatie tussen werkvelden en opleidingen worden instellingen en opleidingen ondersteund bij het onderzoeken naar kansrijk gebruik en implementatie van nieuwe technologieën. Daarbij staat kennisontwikkeling en kennisdeling centraal en werken we samen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van docenten èn van medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen. Voor het onderwijs ontwikkel je samen met docenten realistisch onderwijsmateriaal dat aansluit bij de praktijk.

Als practor ben je iemand die enthousiast en actief uitdraagt hoe jouw practoraat bijdraagt aan de realisatie van de ambitie van de regio en de doelstelling van het project. Je inspireert als practor zowel studenten, docenten als medewerkers van instellingen. Je bouwt een functioneel netwerk op en je werkt goed en graag samen met relevante partijen.

Functie-eisen
  • Je hebt een prettige en stevige persoonlijkheid die denkt in kansen en die met energie en creativiteit verbindt;
  • Je blinkt uit in het luisteren naar en oppikken van vragen uit de praktijk en je weet deze te vertalen naar uitvoerbaar systematisch ingericht praktijkonderzoek;
  • Je hebt zicht op relevante ontwikkelingen in de betrokken werkvelden: onderwijs (mbo en hbo), zorg & welzijn en techniek.
  • Je bent een master en hebt ruime werkervaring met het doen en begeleiden van praktijkonderzoek rond het thema zorg & technologie.
  • Je bent communicatief vaardig en je houdt ervan het podium te pakken om enthousiasmerend te presenteren.        

 

Rijn IJssel biedt jou
Een interessante, afwisselende baan binnen een professionele organisatie. Het betreft de taak van practor Tech@doptie in een tijdelijke projectaanstelling tot 1 februari 2021. Je krijgt een salaris op basis van de CAO MBO, salarisschaal 13 (minimaal €4.017,00 tot maximaal € 5591,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).

Meer informatie
Voor zowel het projectplan als andere nadere informatie kun je terecht bij Inge Kamphuis projectleider tech@doptie: 06 41311812 en Jeroen Marée directeur cluster Zorg & Welzijn Rijn IJssel: 06 15908555.

Spreekt je dit aan?
Je kunt tot uiterlijk 16 oktober solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier.