2018-019 Secretaris decentrale examencommissie

Secretaris decentrale examencommissie

Cluster CIOS & Veiligheid

Vacaturenummer: 2018-019
Functieomvang: 0,4
Standplaats: Arnhem
Periode: per direct tot 1 augustus 2018
   
Wat ga je doen?
De examencommissie is op clusterniveau gepositioneerd. Je bent samen met de examencommissie betrokken bij de uitvoering, evaluatie en borging van examinering en diplomering zoals vastgelegd in het Handboek examineren. Je werkt daarbij nauw samen met vijf onderwijsteams. In deze rol bereid jij de (jaar)planning, agenda’s en vergaderingen van de examencommissie voor en onderhoud je contact met betrokkenen (RijnIJssel, cluster, docenten, studenten en ouders)

De kwaliteitszorg en –borging (plan-do-check-act cyclus) is een belangrijk onderdeel van je taak.

Functie-eisen
 • Je bent in staat te werken volgens kaders;
 • Je bent op de hoogte van de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van examinering in het algemeen en het landelijk toezicht;
 • Je bent op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot examinering, gekoppeld aan de kwalificatiestructuur mbo;
 • Je bent op de hoogte van de referentieniveaus Nederlands en rekenen (Meijerink), het Europees referentiekader (ERK) voor de moderne vreemde talen en de verantwoording van Loopbaan en Burgerschap en beroepspraktijkvorming;
 • Je bent op de hoogte van het Rijn IJssel beleid op het terrein van examinering;
 • Je bent op de hoogte van de beoordelingssystemen voor de kwaliteit van examens, zoals het waarderingskader van de Inspectie van het onderwijs;
 • Je beschikt over de bij de rol passende kennis en vaardigheden om te werken volgens het Rijn IJssel Handboek Examinering en je kunt omgaan met de deelprocessen van de Proces Architectuur Examinering;
 • Je bent bereid en in staat om integer te handelen bij examinering;
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheden om effectief te communiceren (schriftelijk en mondeling) naar studenten en examenfunctionarissen;
 • Je kunt effectief samenwerken met collega’s in de examencommissie;
 • Je reflecteert op het werk van de examencommissie en jouw rol daarin, en je bent in staat om op basis van de evaluatie het eigen functioneren te verbeteren;
 • Je bent in staat onafhankelijk en objectief te handelen.
Rijn IJssel biedt jou
Een interessante afwisselende baan binnen een professionele organisatie. Het betreft een tijdelijke aanstelling ten behoeve van ziektevervanging tot uiterlijk 1 augustus 2018. Je krijgt een salaris op basis van de CAO MBO, salarisschaal LB (minimaal € 2.687,00 tot maximaal € 4.019,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).

Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij Henk Jan Quarré, voorzitter examencommissie, bereikbaar op telefoonnummer
06 20539761.

Spreekt je dit aan? Solliciteer!
Je kunt tot 12 februari 2018 solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 20 februari 2018.