2018-042 Programmamanager Kwaliteitsagenda 2019-2022

Programmamanager Kwaliteitsagenda 2019-2022

Stafdienst Bestuurszaken

Vacaturenummer: 2018-042
Functieomvang: 0,4 fte
Standplaats Arnhem 

Wij zoeken een programmamanager die de komende vier jaar er voor gaat zorgen dat Rijn IJssel op een goede en adequate wijze uitvoering geeft aan de kwaliteitsagenda. Om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de (toekomstige) vraag van het afnemende werkveld krijgen mbo-scholen de ruimte om een school specifieke kwaliteitsagenda op te stellen. De strategische koers van Rijn IJssel dient hiertoe als basis. Rijn IJssel dient in te spelen op de belangrijke en actuele vragen in het werkveld. De beloftes die Rijn IJssel met het werkveld wil realiseren vraagt om een ambitieuze, eigentijdse en innovatieve invulling, uitmondend in een set van heldere afspraken die samen de kwaliteitsagenda vormen voor de komende vier jaar. Jij als programmamanager bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kwaliteitsagenda, geeft sturing aan de uitvoering van de strategische thema's, monitort de voortgang, rapporteert hierover en draagt er zorg voor dat de gestelde doelen worden gerealiseerd.

Ben jij de stevige doorzetter die er aan bijdraagt dat Rijn IJssel de ingezette strategische koers weet vast te houden en bijdraagt aan realisatie van de doelstellingen, dan ben jij de persoon die wij zoeken!

 

Deze uitspraken zijn zeker op jou van toepassing:

 • Doordat je stevig in je schoenen staat en communicatief sterk bent, krijg je de informatie die je nodig hebt om te komen tot een inhoudelijk goed plan van aanpak. Je onderzoekende werkhouding hierbij draagt er aan bij dat de kern is verwoord.
 • Door jouw projectmatige en gestructureerde aanpak, is voor eenieder navolgbaar hoe het proces verloopt.
 • Jouw schrijfstijl leidt er toe dat stukken prettig leesbaar zijn en voor meerdere doelgroepen toegankelijk is. Daarnaast weet je de juiste boodschap over te brengen als het gaat over formele verantwoording richting formele instanties, waaronder de door het ministerie ingestelde beoordelingscommissie. Om draagvlak te creëren zorg je ervoor dat de diverse stakeholders goed zijn aangesloten en voldoende betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan van aanpak, wat de uitvoering ten goede komt.
 • Om tot goede resultaten te komen werk je graag en prettig samen, echter gedij je ook prima in een omgeving waar zelfstandigheid van je wordt verwacht.
 • Vanuit je rol sta je met veel verschillende personen in verbinding, zowel binnen als buiten Rijn IJssel. Tot deze contacten weet jij je prima te verhouden.
 • Jouw adequate actiegerichtheid en zakelijkheid leidt er toe dat er voldoende voortgang blijft zitten in de uitvoering van het programma en de diverse verantwoordelijken met energie in de juiste stand zitten. Periodieke terugkoppeling over de voortgang is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Vanuit oprechte betrokkenheid, persoonlijke interesse en passie voor het onderwijs ben jij volledig aangesloten op de ontwikkelingen in zowel de markt als binnen Rijn IJssel.

Wat bied jij ons?

 • Je hebt WO- werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring als projectleider of programmamanager;
 • Je hebt ervaring in het opstellen en ontwerpen van beleidslijnen en het formuleren van strategieën;
 • Je bent flexibel inzetbaar zowel in omvang als in beschikbaarheid van dagen, waarbij uitgegaan wordt van gemiddeld 2 dagen per week;
 • Je committeert je aan dit project voor de komende vier jaar.

 

Wij bieden jou
Een stevige uitdaging voor de komende vier jaar om je talenten verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de strategische koers van Rijn IJssel. Je rapporteert aan de stuurgroep en voor dit deel van de aanstelling val je onder de stafdienst Bestuurszaken. Er is sprake van een projectaanstelling en dit zal, indien mogelijk, middels een detacheringsconstructie worden vorm gegeven. Inschaling vindt plaats in schaal 12, conform CAO MBO (minimaal € 3.512,00 tot maximaal € 5.518,00 bruto per maand bij een full time dienstverband). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer informatie
Denk jij er over om deze uitdaging aan te gaan en je horizon te verbreden, maar heb je nog behoefte aan aanvullende informatie, neem dan contact op met Kitty Oirbons of Ben Geerdink. Dit kan via het secretariaat CVB op telefoonnummer 026 3129054.

Heb jij zin in deze uitdaging? Solliciteer!
Je kunt tot 12 maart 2018 solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier.
Het streven is om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden op dinsdag 13 maart (week 11) tussen 12.00 uur en 14:30 uur.