2018-097 Lid examencommissie / beoogd voorzitter Vakschool Wageningen

Lid examencommissie/ beoogd voorzitter Vakschool Wageningen


Cluster Vakschool Wageningen

Vacaturenummer: 2018-097
Functieomvang: 0,2 fte
Standplaats: Arnhem
Periode: 1-8-2018 tot 1-8-2019

Deze vacature is alleen bestemd voor medewerkers van Vakschool Wageningen.

Wat ga je doen?
De examencommissie is op clusterniveau gepositioneerd. Je bent samen met de andere leden van de examencommissie betrokken bij de uitvoering, evaluatie en borging van examinering en diplomering zoals vastgelegd in het Handboek examineren. Je werkt daarbij nauw samen met vier onderwijsteams. In deze rol bereid jij de (jaar)planning, agenda’s en vergaderingen van de examencommissie voor. Daarnaast zit je de vergaderingen van de examencommissie voor en onderhoud je contact met betrokkenen (Rijn IJssel, clusters, docenten, studenten en ouders).

De kwaliteitszorg en –borging (plan-do-check-act cyclus) is een belangrijk onderdeel van je taak.

Functie-eisen

• Je bent in staat te werken volgens kaders;
• Je bent op de hoogte van de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van examinering in het algemeen en het landelijk toezicht;
• Je bent op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot examinering, gekoppeld aan de kwalificatiestructuur mbo;
• Je bent op de hoogte van de referentieniveaus Nederlands en rekenen (Meijerink), het Europees Referentie Kader (ERK) voor de moderne vreemde talen en de verantwoording van Loopbaan en Burgerschap en beroepspraktijkvorming;
• Je bent op de hoogte van het Rijn IJssel beleid op het terrein van examinering;
• Je bent op de hoogte van de beoordelingssystemen voor de kwaliteit van examens, zoals het waarderingskader van de Inspectie van het onderwijs;
• Je beschikt over de bij de rol passende kennis en vaardigheden om te werken volgens het Rijn IJssel Handboek Examinering en je kunt omgaan met de deelprocessen van de Proces Architectuur Examinering;
• Je bent bereid en in staat om integer te handelen bij examinering;
• Je beschikt over de kennis en vaardigheden om effectief te communiceren (zowel schriftelijk als mondeling) naar studenten en examenfunctionarissen; 
• Je kunt effectief samenwerken met collega’s in de examencommissie;
• Je reflecteert op het werk van de examencommissie en jouw rol daarin, en je bent in staat om op basis van de evaluatie het eigen functioneren te verbeteren;
• Je bent in staat onafhankelijk en objectief te handelen;
• Je bent in staat om in lastige situaties keuzes te kunnen maken.

Rijn IJssel biedt jou
Een leuke en interessante rol binnen een professionele organisatie. Het betreft een aanvullende taak voor een medewerker van Vakschool Wageningen. Indien van toepassing wordt deze in eerste instantie op tijdelijke basis ingevuld.

Meer informatie?
Denk jij er over om je talenten in te zetten en heb je nog vragen, neem dan telefonisch contact op met Klaas Buter (voorzitter examencommissie), telefoonnummer 06 22933767.

Ga jij deze uitdaging aan?
Je kunt tot 30 mei 2018 solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 6 juni 2018.