Projectleider Tech@doptie

Projectleider Tech@doptie

Functieomvang: 0,4 fte
Standplaats: Nijmegen/Arnhem
Periode: 1 februari 2017 tot 1 februari 2021

Algemene informatie
Een samenwerkingsverband van een vijftiental instellingen uit voornamelijk de sector Zorg & Welzijn bereidt samen met kennisinstellingen MBO (roc Nijmegen en roc Rijn IJssel) en het HBO (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en de werkgeversvereniging WZW een projectaanvraag voor in het kader van de regeling RIF (Regionaal Investeringsfonds). Het project heeft de titel Tech@doptie. Deze naamgeving verwijst naar het gemeenschappelijk geformuleerde doel van het project: ‘Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is’. Rijn IJssel treedt op als penvoerder van het project.

Het project kent de volgende structuur: een stuurgroep bestaande uit bestuurders van verschillende partners, een kerngroep bestaande uit directeuren van kennisinstellingen, een vertegenwoordiging van de andere partners en een practor, 3 werkgroepen met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit WZW, cliëntraden, mantelzorger, vrijwilligers en studenten.

Specifieke informatie

 • Het project start zo spoedig mogelijk na de datum 1 februari 2017 en heeft een looptijd van 4 jaar;
 • Omdat het project in de fase van aanvraag zit, is doorgang van het project definitief na goedkeuring door het ministerie. Uitsluitsel hierover komt eind mei 2017. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar voor de periode tot aan eind mei 2017.

Wat ga je doen?

 • Je toont je de ‘spin in het web’ en het ‘gezicht’ van het project;
 • Je realiseert in samenwerking met projectpartners de projectdoelstellingen;
 • Je bereidt het stuurgroep- en kerngroepoverleg voor;
 • Je richt in overleg met partners de werkgroepen in en stuurt deze vervolgens aan;
 • Je coördineert de organisatie van kennisuitwisselingsbijeenkomsten en werkt nauw samen met de practor die zich richt op systematische kennisontwikkeling;
 • Je bent lid van de selectiecommissie die de practor gaat werven;
 • Je lost knelpunten op die eindresultaten in de weg staan;
 • Je bewaakt de voortgang van het project;
 • Je draagt i.s.m. de organisatie van de penvoerder zorg voor een adequate administratieve organisatie (voortgangsrapportages en urenverantwoordingen aan subsidieverlener);
 • Je bereidt de presentatie aan de beoordelingscommissie voor;

Je beantwoordt aan dit profiel

 • Je hebt HBO / academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt werkervaring als projectleider bij voorkeur opgedaan in een zorg, welzijn en techniek omgeving;
 • Je beschikt over goede verbindende contactuele eigenschappen;
 • Je bent resultaatgericht en koppelt dit aan adequaat oplossingsvermogen;
 • Je hebt een visie op opleiden in de werkvelden en in het onderwijs van de sector zorg & welzijn;
 • Je hebt zicht op relevante ontwikkelingen in de betrokken werkvelden: onderwijs, zorg & welzijn en techniek;
 • Je bent instaat om het financieel en administratieve verantwoordingsproces in goede banen te leiden;
 • Je bent een netwerker en hebt oog voor een goede communicatie;
 • Je kunt omgaan met meerzijdige partijdigheid;
 • Je bent een humorvol en enthousiasmerend persoon.

Rijn IJssel biedt jou
Een afwisselende baan binnen een professionele organisatie.
Het betreft de taak projectleider Tech@doptie voor een periode van 4 jaar gerekend vanaf 1 februari 2017 voor 0,4 fte, locatie Nijmegen/Arnhem. Je krijgt een salaris op basis van de CAO MBO salarisschaal 11 (minimaal € 3.071,00 tot maximaal € 4.553,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Meer informatie?
Deze vacature wordt gelijktijdig uitgezet bij roc Rijn IJssel en roc Nijmegen. Voor meer informatie kun je terecht bij Jeroen Marée, directeur cluster Welzijn en waarnemend directeur cluster Zorg, bereikbaar via telefoonnummer 06 15908555.

Spreekt je dit aan?
Je kunt tot uiterlijk dinsdag 14 februari 2017 solliciteren via onderstaand sollicitatieformulier.