Projectleider Techniekinnovatie in zorgonderwijs

Projectleider Techniekinnovatie in zorgonderwijs

Omvang: 0,4 fte
Waardering: maximaal schaal 11 CAO MBO (max. € 4.553,00 bruto per maand)
Aanstelling: periode van 4 jaar gerekend vanaf 1-4-17
Locatie: Nijmegen/Arnhem

Wat ga je doen?
De zorgsector heeft te maken met een groeiende zorgbehoefte door o.a. toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. De maatschappij vraagt ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Daarvoor is het nodig dat zorgstudenten en –medewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen en verbreden. ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel hebben een subsidieaanvraag ingediend om in projectvorm technische innovaties in het beroepsonderwijs voor zorgopleidingen te implementeren. In jouw rol als projectleider ben je de ‘spin in het web’ en het gezicht van dit project. Je realiseert in samenwerking met projectpartners de projectdoelstellingen. Ook bereid je het stuurgroep- en kerngroepoverleg voor. Je richt in overleg met de partners uit het project de werkgroepen in en stuurt deze werkgroepen vervolgens aan. Je coördineert de organisatie van kennisuitwisselings-bijeenkomsten en werkt nauw samen met de practor die zich richt op systematische kennisontwikkeling. Je bent lid van de selectiecommissie die de practor gaat werven. Uiteraard los je knelpunten op die eindresultaten in de weg staan en bewaak je de voortgang van het project. In samenwerking met de organisatie van de penvoerder draag je zorg voor een adequate administratieve organisatie (voortgangsrapportages en urenverantwoordingen aan subsidieverlener). Tenslotte bereid je de presentatie aan de beoordelingscommissie voor.

Je beantwoordt aan dit profiel

  • Je hebt HBO / academisch werk- en denkniveau;
  • Je hebt werkervaring als projectleider bij voorkeur opgedaan in een zorg, welzijn en techniek omgeving.

Uiteraard beschik je over goede contactuele eigenschappen. Ook weet je makkelijk mensen te verbinden. Je bent resultaatgericht en je hebt een adequaat oplossingsvermogen. Je hebt een visie op opleiden in de werkvelden en in het onderwijs van de sector zorg en welzijn. Natuurlijk heb je zicht op relevante ontwikkelingen in de betrokken werkvelden: onderwijs, zorg & welzijn en techniek. Ook ben je in staat om het financiële en administratieve verantwoordingsproces in goede banen te leiden. Je bent een netwerker. Uiteraard communiceer je graag goed en duidelijk. Je hebt oog voor de belangen van meerdere partijen en weet hier goed mee om te gaan. Je hebt humor en bent enthousiast.       

Algemene informatie
Een samenwerkingsverband van een vijftiental instellingen uit voornamelijk de sector Zorg & Welzijn bereidt samen met kennisinstellingen mbo (ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel) en het hbo (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en de werkgeversvereniging WZW een projectaanvraag voor in het kader van de regeling RIF (Regionaal Investeringsfonds). Het project heeft de titel Tech@doptie. Deze naamgeving verwijst naar het gemeenschappelijk geformuleerde doel van het project: ‘Toekomstige en zittende professionals (in zorg, welzijn en techniek) zijn structureel goed en adequaat voorbereid en opgeleid om te kunnen functioneren in een voortdurend zorg veranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is’.

Rijn IJssel treedt op als penvoerder van het project.

Het project kent de volgende structuur: een stuurgroep bestaande uit bestuurders van verschillende partners, een kerngroep bestaande uit directeuren van kennisinstellingen, een vertegenwoordiging van de andere partners en een practor, 3 werkgroepen met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit WZW, cliëntraden, mantelzorger, vrijwilligers en studenten.

Specifieke informatie

  • Het project start zo spoedig mogelijk na de datum 1 februari 2017 en heeft een looptijd van 4 jaar;
  • Omdat het project in de fase van aanvraag zit, is doorgang van het project definitief na goedkeuring door het ministerie. Uitsluitsel hierover komt eind mei 2017. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar voor de periode tot aan eind mei 2017.

Meer weten over deze vacature?
Bel met Jeroen Marée, Directeur cluster Welzijn en (waarnemend) Directeur cluster Zorg, tel. 06-15908555.

Deze vacature wordt gelijktijdig uitgezet bij ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel.

Solliciteren?
Je kunt tot uiterlijk 27 maart 2017 solliciteren via de website van ROC Nijmegen: https://www.roc-nijmegen.nl/organisatie/werken-bij-roc-nijmegen/2854-projectleider-techniekinnovatie-in-zorgonderwijs-m-v

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld, waarbij geldt dat interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.