Vacature ROC Nijmegen en Rijn IJssel (co-productie) - Medewerker Subsidie (beleidsmedewerker A)

Vacature ROC Nijmegen en Rijn IJssel (co-productie)


Rijn IJssel en ROC Nijmegen zijn regionale opleidingen centra voor beroepsonderwijs en educatie. De onderwijsinstellingen verzorgen opleidingen en cursussen in het kader van de onderwijswet wet op het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en op basis van commerciële activiteiten.


Bij Rijn IJssel werken ongeveer 1500 medewerkers en zijn er ongeveer 11.000 studenten die een opleiding volgen. Rijn IJssel kent een tweeledig college van bestuur. Het college legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Rijn IJssel heeft zeven directeuren die een cluster aansturen. De clusters zijn: CIOS & Veiligheid, Creatieve Industrie, Economie & Uiterlijke verzorging, Entree & Maatwerk, Techniek en ICT, Vakschool Wageningen en Zorg & Welzijn. Binnen de clusters opereren teamleiders, die de onderwijsteams aansturen. Rijn IJssel legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. De onderwijsteams zijn nadrukkelijk gepositioneerd als de belangrijkste organisatorische eenheid van de organisatie. De teams onderhouden contacten met het (regionale) bedrijfsleven en zorgen zo voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo blijft lesmateriaal actueel en wordt aan nieuwe opleidingen vorm gegeven als de arbeidsmarkt daarom vraagt. Naast de clusters heeft Rijn IJssel negen stafdiensten. De diensten werken ondersteunend aan het onderwijs en zorgen dat de teams zich optimaal op hun kerntaak kunnen concentreren.


Binnen ROC Nijmegen zijn ongeveer duizend medewerkers werkzaam en er zijn ruim 9000 studenten.
ROC Nijmegen heeft de opleidingen georganiseerd in de onderwijsdirecties Techniek, -Zorg en Welzijn en -Economie. Deze onderwijsdirecties zijn verspreid over enkele vestigingen in Nijmegen en Boxmeer. Stafdirecties ondersteunen het College van Bestuur en het management op beleidsmatig terrein. Alle ondersteunende processen, waaronder human resources, ICT, financiën zijn belegd bij de stafdirectie. Er worden drie stafdirecties onderscheiden binnen ROCN; de stafdirectie Planning & Control, -Operations en -Strategie en Beleid.
Het tweehoofdige College van Bestuur vormt samen met de drie Onderwijsdirecteuren en de Stafdirecteuren het Directeuren Overleg (DO).
De stafdirectie Strategie & Beleid bestaat uit het team Communicatie & Marketing, het team HRM en het team Onderwijs. Elk team wordt aangestuurd door een manager. De verschillende managers ressorteren onder de directeur S&B. Samen vormen ze het Management Team (MT).

Binnen het team Onderwijs van de directie Strategie en Beleid is de functie vacant van:

Medewerker Subsidie (beleidsmedewerker A)

 • Voor 0,8 – 1,0 fte;
 • Waardering in schaal 11 (max € 4553,- bruto per maand bij fulltime aanstelling);
 • Functie: Medewerker beleid en advies A;
 • Beoogde startdatum is 1 maart 2018, aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband;
 • De aanstelling geschiedt, in co-productie/samenwerking, met Rijn IJssel en ROC Nijmegen;
 • Locatie Campusbaan, Nijmegen, Locatie Rijn IJssel in overleg (vooralsnog Zijpendaalseweg);

Hoe start je
Je bent werkzaam voor zowel Rijn IJssel als voor ROC Nijmegen. Je werkt op vestigingen van beide organisaties. Je krijgt de gelegenheid om ingewerkt te worden door de huidige collega die aangesteld is in deze functie. Je werkt, in overleg, eerst samen om vervolgens na een bepaalde periode zelfstandig verder te gaan.

Wat moet je kunnen
Als beleidsmedewerker subsidie heb je verstand van het onderwijs in brede zin en heb je vooral ervaring opgedaan in het beroepsonderwijs. Je hebt onderwijskundig inzicht; je gaat in gesprek met  collega’s die direct zijn betrokken bij het onderwijs; je bent daarin een serieuze gesprekspartner. Je spreekt de taal van het onderwijs en de uitvoerders daarvan. Je bespreekt vernieuwingen in relatie tot een brede toepasbaarheid, je enthousiasmeert de docenten en weet verrassende invalshoeken ter sprake te brengen. Je schat hierbij de haalbaarheid in. Je hebt voelsprieten om vernieuwingen en ontwikkelingen te vertalen naar de MBO doelgroep. De ideeën die uit dergelijke gesprekken ontstaan verwerk je naar een kansrijke subsidieaanvraag.

Innovaties binnen het onderwijs komen meestal “van buiten”. Buiten “de deur” moet je zien waar de verbinding met het onderwijs te maken is. Daar moet je voortdurend naar op zoek gaan; wat vindt de omgeving van belang, wat is het belang voor bedrijven en wat is daarmee het economisch/politiek belang. Je bent in staat om dit politiek en strategisch te benaderen. Deze “omgevingssensibiliteit” vormt de kerncompetentie van je werk: hierbij zijn ondernemen, innovatie, creativiteit, motiveren en enthousiasmeren deelcompetenties. Deze verbinding is essentieel want dat vormt de basis voor het toekennen van een subsidie; je dient daarmee juist een  breder belang dan enkel en alleen onderwijs. De neiging om innovaties binnen je eigen wereld te houden onderken je; je weet dat je niet moet verkokeren en dat je altijd de verbinding naar buiten moet weten te maken.
Verder heb je te maken met deadlines. In subsidieland komt dit veelvuldig voor. Bij overschrijding van een termijn wordt je aanvraag immers niet in behandeling genomen. Dit betekent dus dat je met tijdsdruk moet kunnen omgaan en je verantwoordelijkheid daarin kunt nemen.

Financiën en begroting
Je hebt kennis van financiën, je moet een begroting kunnen opstellen. De administratieve verwerking weet je “accountproof” te organiseren. De projecten variëren van 10 K tot enkele miljoenen.
Je hebt inzicht in kostenposten: daar weet je je weg in te vinden. Ook qua inhoud; je zoekt naar kengetallen om de accountant te overtuigen.

Communicatie en talen spreken
Naast het Nederlands ben je taaldeskundig in het Engels en Duits. Hier kun je je makkelijk in bewegen; je bent in staat om in het Engels/Duits goed je verhaal te kunnen vertellen. Je benadrukt het belang; je houdt regionale en landelijke ontwikkelingen bij. Je vervult representatief je verplichtingen. In het brede veld van Brussel of een delegatie VNO/NCW voel je je thuis.
Richting werkgevers ben je in staat om je werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. In Arnhem werk je in teamverband. Je monitort en bespreekt de rapportages en je houdt deze up-to-date. Je moet verschillende projectleiders goed kunnen ondersteunen.
Het leuke aan je werk is dat je met heel veel aspecten van ROC in aanraking komt; je krijgt te maken met verschillende soorten opleidingen; je participeert in alle sectoren; je ziet veel ontwikkelingen om je heen en richt je specifiek voor MBO. Soms werk je samen met andere onderwijskolommen.

Adviseur
Je werkt samen met andere collega’s van andere instellingen; je brengt en haalt kennis.
Als adviseur ben je betrouwbaar: je komt goed inhoudelijk voor de dag. Je verkoopt tactisch en strategisch geen onzin; men weet je te vinden en je adviezen zijn consistent en herleidbaar. Je kunt de verschillende belangen goed tegen elkaar afwegen. Je bent snel in staat om kansen en haalbaarheid te signaleren.
Als adviseur ben je mobiel; je bent in staat om te reizen en te ontmoeten. Je legt verantwoording af  aan de directeur Strategie &Beleid (Nijmegen)/Directeur Entree en maatwerk (Arnhem). Daarnaast communiceer je veelvuldig met sectordirecteuren, teammanagers en CvB leden. Je bent in staat om risico’s goed in te schatten om eventuele schade voor de ROC’s te voorkomen.
Daarnaast ben je digitaal vaardig: de aanvragen worden on-line ingediend; je hebt “digitaal geduld” en onderkent de noodzaak en voorwaardelijkheid van digitale ondersteuning. Tevens ben je vaardig in het opstellen van teksten.

Functie-eisen
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau; (bijv. master Onderwijskunde);
 • Je hebt inhoudelijke onderwijskundige kennis; deze kennis heb je opgedaan binnen de context van het beroepsonderwijs;
 • Sterke affiniteit met onderwijsorganisaties;
 • Je bent bekend binnen “subsidieland”; dit betreft subsidies binnen de MBO doelgroep, subsidies ihkv een Leven Lang Ontwikkelen en de Participatiewet;
 • Je hebt zicht op ontwikkelingen in het BVE veld;
 • Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker en het ROC intern.
Jouw competenties
De kerncompetenties van ROC Nijmegen zijn klantgerichtheid, ondernemerszin, samenwerken en zelfontwikkeling. Daarnaast zijn de volgende competentie-eisen van belang:
 • Plannen en organiseren;
 • Schriftelijke communicatie;
 • Analytisch vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Onafhankelijkheid;
 • Innovatief denken.

Kijk voor de beschrijvingen van de competenties in de Competentiecatalogus ROC Nijmegen via www.roc-nijmegen.nl/vacatures.

Wat bieden wij?
 • Een salaris in schaal 11 conform de cao MBO;
 • 13e maand (8,33%);
 • Vakantiegeld (8%);
 • Tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten;
 • Volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Wil je meer weten over de vacature?
Je kunt contact opnemen met Rutger den Haan (directeur Strategie en Beleid);
r.denhaan@roc-nijmegen.nl, of via de managementassistent Inge Matulessy 024 890 4412.

Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv uiterlijk 15 december 2017 op naar solliciteren@roc-nijmegen.nl
Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.