Nederlands & rekenen

Alfabetisering

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig of niet (voldoende) gealfabetiseerd zijn of niet bekend zijn met het Latijnse schrift....

Taaltraject

Dit traject is bedoeld voor anderstaligen die niet inburgeringsplichtig zijn.

Taal en/of rekenen & computer

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen (niet-inburgeringsplichtig) die hun Nederlands willen verbeteren.

Opening Liemers Taalhuis

Op 31 januari jl. is door Rijn IJssel en andere partners van het Liemers Taalhuis een samenwerking ondertekend.