Try-out retail manager en ondernemer

Na aanmelding neemt de opleiding contact met je op.

Aanmelden Try-out retail

Om jouw aanmelding en gegevens te kunnen verwerken hebben we jouw toestemming nodig. In het kader van de privacy moeten we je dat als eerste vragen.

Ik wil meelopen bij retailmanager en ondernemer

Na aanmelding nemen we contact met je op

Vul de volgende twee vragen in als je antwoord hier Ja is


Vul in als hij/zij geïnformeerd moet worden.
Vul in als hij/zij geïnformeerd moet worden.