Experience Center

logo CIOS Arnhem

In het Experience Center brengen we de praktijk samen met mbo- en hbo-studenten rondom concrete, maatschappelijke beweegvraagstukken. Dit doen we in een netwerk van publieke en commerciële organisaties uit het werkveld van sport en bewegen. Studenten van Rijn IJssel CIOS Arnhem en van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken samen met professionals aan innovatieve praktijkvraagstukken en maken hierbij gebruik van productinnovaties van verschillende sportmerken.

Vijftien studenten die het uitstroomprofiel BOS (coördinator buurt, onderwijs en sport) volgen op het CIOS Arnhem en zes studenten sportkunde van de HAN werken samen in het Experience Center. Dit doen zij samen met facilitators en docenten van CIOS Arnhem en van de HAN. Zij verzorgen ook de algehele coördinatie van het Experience Center.

“Het is prachtig om te zien waartoe de studenten in staat zijn als we hen zelf een verantwoordelijkheid geven in het bepalen van een geschikte, gezamenlijke aanpak. Vanuit de opleidingen proberen we veel meer te stimuleren en ondersteunen dan te sturen; zo worden wij ook zelf dikwijls verrast.”

Wat doen wij?

Binnen het Experience Center werken studenten aan een innovatief project, zij zoeken naar oplossingen en toepassingen voor het sport- en beweegonderwijs. Een project heeft een maximale duur van één schooljaar waarbinnen een oplossing of toepassing moet zijn gerealiseerd.

Nieuwe projecten worden ingediend door het werkveld of het onderwijs van sport, bewegen en gezondheid met een concrete probleemstelling. Een stuurgroep van het Experience Center met leden uit het werkveld en onderwijs beoordelen jaarlijks welke projecten worden geadopteerd binnen het Experience Center.

Innovatieve producten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid worden getest binnen deze projecten en ingezet op verschillende testdagen die worden georganiseerd voor studenten en personeel binnen het onderwijs.

Studenten werken aan:

  • Sport- en beweegprojecten op basisscholen
  • Onderzoek naar samenwerking mbo-hbo
  • Gezondheid interventie
  • Health Check
  • Groen bewegen

Experience Center zoekt naar innovatieve oplossingen en toepassingen, ontdekt graag nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sport bewegen en gezondheid.

Waar is het Experience Center?

Locatie

Beukenlaan 3, 6823 MA Arnhem

Openingstijden

Maandag t/m donderdag (uitgezonderd schoolvakanties), 10:00-16:30 uur

Contact

experiencecenter@rijnijssel.nl

Wie zijn wij?

Het team van het Experience Center bestaat uit studenten van CIOS Arnhem Rijn IJssel en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), afdeling Sportkunde en Master Sport en Beweeginnovatie.

 Paul KlotzPaul Klotz Paul Klotz
Experience Center, facilitator CIOS Arnhem
p.klotz@rijnijssel.nl
 Kasper Bakker Kasper Bakker
Experience Center, facilitator HAN
kasper.bakker@han.nl 
 Joep Tienergo Joep Tienergo
Projectregisseur HAN Sport & Bewegen
joep.tiernego@han.nl
 Michel Verkade Michel Verkade
Docent profiel Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG)
m.verkade@rijnijssel.nl
 Dennis Engelen Dennis Engelen
Docent keuzedeel Gezonde Leefstijl
d.engelen@rijnijssel.nl
 Maarten Hendricx Maarten Hendricx
HAN sportkunde, leerjaar 4
Project Dagelijks kwartiertje
 Jordi Pool Jordi Pool
HAN sportkunde, leerjaar 4
Project Health check
 Melvin Brink Melvin Brink
HAN sportkunde, leerjaar 4
Project Health check
 Kim van Dodewaard Kim van Dodewaard
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 4
Project Dagelijks kwartiertje
 Anne van Gruythuyzen Anne van Gruythuyzen
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 4
Project Dagelijks kwartiertje
  Koen Schaap
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 3
Project Dagelijks kwartiertje
 Luuk van t Hoog Luuk van t Hoog
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 3
Project Dagelijks kwartiertje
 Joppe Ketting Joppe Ketting
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 3
Project Dagelijks kwartiertje
 Jesse van Beurden Jesse van Beurden 
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 3
Project Dagelijks kwartiertje
  Rik Kersten
CIOS Arnhem BOS, leerjaar 3
Project Dagelijks kwartiertje

 

Onderwijs

Een aantal jaren geleden is vanuit Engeland 'The Daily Mile' over komen waaien naar ons land, vooral door toedoen van Erben Wennemars. In Arnhem geven we daar onze eigen draai aan en zijn we samen met Loopgroep Gelderland, CIOS Arnhem en Sportbedrijf Arnhem het 'Dagelijks kwartiertje' gestart. Eerst als pilot.

Omdat bewegen goed is voor de hersenen en goed voor het tegengaan van lichamelijke kwalen, vinden we dit belangrijk. De resultaten zijn goed, de conditie van de leerlingen verbetert en door even uit de klas te zijn is de aandacht daarna voor de les ook weer versterkt.

Partners
Rijn IJssel CIOS Arnhem (profiel BOS), HAN, Sportbedrijf Arnhem, Master sport- en beweeginnovatie (MBSI), De Ommezwaai.

Indoor fietsen met BMX of trialbikes: Biketrial is een nieuwe rage op het gebied van biken. Bij Biketrial gaat het om coördinatie, balans en kracht. Biketrial is zowel een buitensport als een sport voor in de sporthal of de gymzaal.

Kinderen leren spelenderwijs fietsen. Hierdoor verbetert het fietsen algemeen en het kan een aanvulling zijn bij het verkeersdiploma. Samen met HAN- en CIOS-studenten wordt een programma aangeboden als kennismaking. 

Het Experience café zal een aantal maal per schooljaar plaatsvinden in het sportcafé. Een prominente sporter/innovator zal dan zijn of haar verhaal vertellen voor iedereen die het wil horen.

Het sportcafé wordt dan omgetoverd tot een gezellig schoolcafé waar je niet alleen kunt luisteren naar een gastspreker maar ook vragen kunt stellen.

Gastsprekers worden tijdig aangekondigd.

Wil je als schoolof bedrijf aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen het Experience Center om kennis over innovatie uit te wisselen of innovatie te stimuleren, dan kun je een mail sturen naar: experiencecenter@rijnijssel.nl. In deze aanvraag omschrijft u een concrete vraag op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Voorbeeldprojecten

Gemeente Lingewaard
Wat: preventief bewegen op school en in de wijk.
Voor wie: studenten BOS en HAN Studenten.
Omvang: 2 studenten BOS 3e en/of 4e jaar per dag BPV en 1 HAN student KT4 en KT5.

Sportbedrijf Rheden
Wat: ontwikkeling gezonde school op scholen en wijken in gemeente Rheden.
Voor wie: studenten BOS en HAN studenten.
Omvang: 2 studenten BOS 3e en/of 4e jaar per dag BPV en 1 HAN student KT4 en KT5.

Urban Sports
Wat: Urban Sports. Samenwerking met Urban Sports Community. Spectaculaire sporten, hip, innovatief, nieuw. Studenten ontwikkelen samen met andere partijen de mogelijkheden op het gebied van Urban Sports in Arnhem. Sporten met een Red Bull imago.
Voor wie: studenten profielen of keuzedelen en HAN studenten.
Omvang: 120 uur per student (max 4 studenten).

Bike Expeditie
Wat: Organiseren van een MTB expeditie in het kader van een goede doelen project.
Voor wie: studenten profielen of keuzedelen en HAN studenten.
Omvang: Keuzedelen of KT 4 (max 4 studenten).

Gezondheid

De Health check is onderdeel van een afstudeeronderzoek, waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen het beweeggedrag en de ervaren werkstress bij de werknemers. Op basis van de resultaten zal er een advies worden geschreven aan de organisatie waarmee de werkstress verminderd kan worden. De Health check bestaat uit twee onderdelen en is geheel gratis!

Partners: Rijn IJssel CIOS Arnhem, HAN, Sportbedrijf Arnhem, HAN Seneca.

Onderzoek

Verbetering doorstroom voor studenten sport en bewegen van mbo naar hbo

Door middel van vervolgonderzoek willen wij een passend advies aanleveren dat bijdraagt aan het vergroten van de verbinding en samenhang tussen het onderwijs op het mbo en het propedeuse-onderwijs op het hbo. Met daarnaast het verlagen van de kloof voor mbo-studenten om de overstap naar het hbo te maken.

Partners: Rijn IJssel CIOS Arnhem, HAN.

Innovatie

Productinnovatie sport bewegen en gezondheid

Het Experience Center wil iedereen graag kennis laten maken met innovaties op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Vandaar ook de naam Experience Center: we willen je laten ervaren!

We organiseren dan ook regelmatig Experience days waarbij je zelf kunt ervaren hoe deze innovatie werkt. Verschillende partners ondersteunen de Experience days, die geheel gratis zijn.

Bijvoorbeeld

  • E-Bike days
  • Bike days
  • Snow Experience
  • Gadget days
  • Walk & running days

Partners