Entree opleidingen

Assistent installatie- en constructietechniek

BOL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent van de vakman. Je kunt kiezen voor werkzaamheden in de metaal, in de installatie- en/of in de elektrotechniek. Je werkt afhankelijk van de situatie of van het werk in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten.

Je voert eenvoudig productiewerk uit of ondersteunt het werk van anderen. Je voert opdrachten stipt en secuur uit. Je bent flexibel en kunt omgaan met veranderingen in het werk en de omgeving. Bij productiewerk zorg je voor de afgesproken kwaliteit en kwantiteit.

In de metaal lever je extra menskracht, reikt materialen en gereedschappen aan en stelt materieel op of af. Je kan ondersteunen bij het maken van halffabricaten. In de installatietechniek zorg je voor het op maat maken van een buis, kabel of kabelgoot. Je kan doorvoergaten en bevestigingsgaten boren in diverse ondergronden en componenten. In de elektrotechniek kun je eenvoudige constructies monteren en demonteren. Bij dit werk horen ook enkele eenvoudige administratieve handelingen.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25253, Assistent installatie- en constructietechniek

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook tussentijds instromen in januari als er voldoende belangstelling is.

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

 • Je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Je hebt geen (vo-)diploma.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen

Meld je op tijd aan

Alleen als jouw aanmelding op tijd en volledig ingevuld in ons bezit is, heb je garantie op plaatsing. Je moet natuurlijk wel ook aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Belangrijke data vind je hier.

Extra

Woon je in Arnhem of de directe omgeving? En wil je een BOL-opleiding van Entree volgen? Dan zien wij jouw aanmelding graag tegemoet! Het gaat om iedereen die woont in:

 1. Arnhem
 2. Didam
 3. Duiven
 4. Lingewaard
 5. Overbetuwe
 6. Renkum
 7. Rheden
 8. Rozendaal
 9. Westervoort
 10. Zevenaar

Woon je in een andere plaats/gemeente, dan verwijzen we je door naar een roc in je eigen regio.

Let op: voor de opleiding ‘Assistent Verkoop/retail (inclusief het keuzedeel Mode & Textiel)' geldt een uitzondering: Als deze opleiding niet gegeven wordt in de plaats waar jij woont dan kun je je wel aanmelden bij Rijn IJssel ook al staat jouw woonplaats niet in het rijtje hierboven.

Als je al een opleiding volgt bij Rijn IJssel, ben je natuurlijk altijd welkom!

Intake

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend. Wanneer je nog geen 18 jaar bent moet een ouder/voogd de documenten ondertekenen.

Studieadvies

Binnen vier maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling en geeft aan of jij op de goede weg bent om een Entree-opleiding af te ronden. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van studievoortgang, studiehouding of studievaardigheid krijg je het advies om het onderwijs te verlaten. Ons onderwijsteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Deze BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd theorie- en praktijkles op school en 40% in de praktijk (stage/BPV).

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Tijdens de opleiding ga je bijvoorbeeld echte opdrachten uitvoeren in onze winkel, ons naaiatelier of ons magazijn. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. De studieloopbaanbegeleider geeft ook les en helpt je een stageplaats te vinden. Stages vinden plaats bij erkende leerbedrijven en maken een groot deel uit van de Entree-opleiding. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt een heel stel leereenheden achter elkaar. Die duren steeds vijf weken. In elke leereenheid werk je aan een andere beroepsopdracht: zo’n opdracht lijkt al echt op wat je later in je beroep tegenkomt. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie. 

Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

 • Algemene regels en normen voor een werknemer
 • Samenwerken
 • Werkopdrachten voorbereiden, uitvoeren en afronden
 • Uitvoeren van eenvoudig metaal- en/of installatiewerk en/of elektrotechniek
 • Installeren van elektrotechnische installaties
 • Algemene vakvaardigheden (op het gebied van metaal, hout en elektro)
 • Veilig werken (ARBO regels), milieuregels
 • Werken volgens bedrijfsprocedures en bedrijfsregels
 • Hulp vragen bij vragen of problemen
 • Efficiënt en zorgvuldig werken
 • Eenvoudig werkformulier invullen (ook digitaal)
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Vaardigheden op het gebied van loopbaan en burgerschap

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel. Als je dat keuzedeel goed afsluit, komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Duurzaamheid in het beroep A
 • Solliciteren

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan het examen Rekenen
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel. (Ben je ingeschreven na 1 augustus 2020 dan geldt dat je minimaal een voldoende moet halen voor het examen van het keuzedeel)

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Kleding/schoenen € 65,00
Keuzedeel € 35,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Actueel

Rijn IJssel en Scalabor gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven in de regio aan de slag voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.