Vavo

Een paar vakken overdoen om je diploma vmbo-tl, havo of vwo te halen? Of extra certificaten halen voor een vervolgopleiding? Dat kan bij Rijn IJssel vavo!

Video bekijken?

Sta dan cookies toe om de video af te spelen

Onze richtingen

Je kan vakken volgen in vier richtingen.

Vavo met één vak?

Zelfs dat kan! Je kan de volledige opleiding volgen of één of meer vakken. Afhankelijk van de examens die je gehaald hebt.