Contact overzichtspagina

Veelgestelde vragen

Vragen? Misschien wordt jouw vraag hier beantwoord. Neem anders contact op met ons Studie informatiepunt. Mail naar stip@rijnijssel.nl of stuur een app naar 06 43050211.

Aanmelding

 • Je kunt je het beste aanmelden vóór 1 april. Kijk voor voor meer informatie op www.rijnijssel.nl/aanmelding-en-inschrijving

 • Controleer eerst of je alles wel goed hebt ingevuld. Lukt het dan nog niet, probeer een andere internet browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc. Helpt dat ook niet probeer het dan later nog eens of neem contact op met het Studie Informatiepunt: stip@rijnijssel.nl.

 • Je meldt je aan via CAMBO: https://inschrijvenmbo.nl/login/. Daar kun je met je DigiD inloggen en vervolgens jouw aanmelden afronden! Wil je toch nog meer informatie? Kijk dan op www.rijnijssel.nl/aanmelding-en-inschrijving

 • Een nieuwe code kun je krijgen via het Studie Informatiepunt: stip@rijnijssel.nl.

 • Als jouw adres niet in Nederland is, accepteert het systeem een afwijkende postcode.

 • In de bevestiging die je per mail hebt ontvangen, vind je onder andere verdere instructies over het verdere verloop van de procedure en het digitaal doorstroomdossier (DDD).

 • Om een doorstroomdossier aan te maken kun je als buitenlandse student een tijdelijk BSN genereren via www.testnummers.nl.

 • Je ontvangt een bevestiging van de verzending op het door jou opgegeven e-mailadres; geen bevestiging van de ontvangst.

 • Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is de kans groot dat je jouw e-mailadres niet helemaal correct hebt ingevoerd. Deze bevestiging wordt namelijk naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd.

 • Als je geen vast telefoonnummer hebt, vul je daar jouw mobiele nummer in.

 • Je kunt de meeste informatie vinden op de website. Wil je meer weten, kom dan naar een open dag of een try-out. Je kunt dan in gesprek gaan met docenten en met studenten die nu de opleiding volgen.

 • Je kunt mogelijk instromen in het tweede of derde leerjaar. Hiervoor vul je na je aanmelding een digitaal doorstroomdossier (DDD) in en dat komt aan de orde bij het welkomstgesprek.

 • Ja, dat kan. Je wordt dan wel uitgenodigd voor een intakegesprek door de opleiding waarvoor je je als eerste hebt aangemeld. De andere aanmeldingen komen pas aan de orde als de intakeprocedure voor de eerste is afgerond. Jouw keuze is definitief zodra alle benodigde informatie aangeleverd is en de onderwijsovereenkomst voor de opleiding van jouw keuze is ondertekend.

 • Dat kan bij een beperkt aantal opleidingen. Hierbij gaat het vooral om BBL-opleidingen. Je vindt deze informatie bij de beschrijving van de opleiding.

Algemeen

 • Lees de volledige instructiefolder over het digitale werken bij Rijn IJssel voor studenten.

 • Voor uitleg hierover kun je contact opnemen met jouw loopbaancoach (LBCer).

 • Je kunt terecht bij de examencommissie van je opleiding. Het diploma wordt maar één keer uitgereikt dus je ontvangt geen nieuw diploma. Je krijgt dan wel een bewijs dat je de opleiding hebt afgerond.

 • Dat is afhankelijk van het soort klacht. Er is een procedure voor klachten over school, over het doen en laten van medewerkers van Rijn IJssel of de gang van zaken op school of over de missie, het beleid of de doelstellingen van Rijn IJssel, het profiel en het concrete opleidingsaanbod en de dienstverlening van Rijn IJssel, de intakeprocedure en/of (een bezwaar tegen) de afwijzing voor een opleiding van Rijn IJssel of over de sollicitatieprocedure. Deze procedure vind je onder 'Klachtenreglement' bij procedures en reglementen. De andere procedure is voor klachten over toetsen en examens. Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of met een beslissing over je examinering, bijvoorbeeld een cijfer of een beoordeling, kun je bezwaar maken of in beroep gaan. Deze procedure vind je onder 'Commissie van beroep voor de examens' bij procedures en reglementen.

 • Als je een havo-diploma hebt kun je een aantal opleidingen versneld of verkort volgen.

 • Dit is niet in het algemeen te beantwoorden. Dit hangt af van jouw vooropleiding en komt aan de orde in het intakegesprek.

 • Je vindt jouw lesrooster en meer gegevens op SBIS, de elektronische leeromgeving (ELO) van Rijn IJssel. Kijk voor meer informatie op SBIS.

 • Het schooljaar 2022-2023 is officieel begonnen op 29 augustus 2022.

 • Je vindt de schoolvakanties op de pagina vakantie op de website.

 • CIOS Arnhem is een van de vijf CIOS opleidingen in Nederland en werkt samen met de andere vier. CIOS Arnhem heeft mede door die samenwerking een breder scala aan keuzevakken en streams (uitstroomrichtingen) dan de andere opleidingen Sport en Bewegen.

BPV/stage/Leerwerkplek

 • Dat gebeurt maar bij een enkele opleiding. Je kunt ook kijken op www.stagemarkt.nlnaar een geschikte plek. Op deze site staan alleen erkende leerbedrijven.

 • Dat verschilt per opleiding. De meeste opleidingen beschikken wel over een bestand met stagebedrijven, maar voor een stageplek moet je wel zelf solliciteren. Ook kun je kijken op www.stagemarkt.nl. Op deze site staan alleen erkende leerbedrijven.

 • Een organisatie die erkenning wil als leerbedrijf kan zich melden bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 • Een erkend leerbedrijf is onder andere te vinden op www.stagemarkt.nl.

 • Dat betekent dat je een nieuwe werkplek dient te vinden of dat je moet overstappen naar een BOL-opleiding. Overleg met je studieloopbaanbegeleider.

 • Dat gebeurt bij een aantal opleidingen wel. Bij andere opleidingen weer niet. Kijk voor een leerwerkplek opwww.stagemarkt.nl.Op die site staan alleen erkende leerbedrijven.

 • Dat kan, maar dan is het wel belangrijk dat je een (on)betaald contract hebt voor minimaal 20 uur, met een erkend leerbedrijf binnen een bepaalde termijn. Het verschilt per opleiding hoeveel tijd je hebt om een leerwerkplek te vinden. Vraag na bij de opleiding hoeveel tijd je hebt na de start.

 • Om een activiteit of project aan te melden kunt u het beste contact opnemen met de betreffende stagecoördinator. Vind hier de stagecoördinatoren.

 • BPV staat voor BeroepsPraktijkVorming en wordt ook wel stage genoemd.

Decanen

 • Elk jaar in is er in oktober een bijeenkomst voor decanen waarin zij geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen in het mbo in het algemeen en bij Rijn IJssel in het bijzonder. Ook ontvangen decanen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief en is informatie te vinden op de website. Hier meld je je aan voor de nieuwsbrief.

 • Voor leerlingen van de vmbo-scholen die aangesloten zijn bij de Lerende Regio Arnhem (LRA) zijn er aparte meeloopdagen. Voor de vierdeklassers is dat in week 48 t/m 50 en voor derdeklassers week 10 t/m 12. Aanmeldingen hiervoor lopen via de site van de LRA. Als leerlingen niet op een LRA-school zitten en willen meelopen bij een opleiding, kunnen zij zich aanmelden voor een Try-out. Van juni t/m oktober organiseren de opleidingen geen Try-outs.

 • Voor leerlingen zijn er open dagen en voor decanen is er jaarlijks in oktober een informatiebijeenkomst. Uiteraard zijn decanen ook van harte welkom op de open dagen!

Intake

 • Lees meer over de volledige intakeprocedure onder procedures en reglementen.

 • Bij de studentenadministratie van de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Je kunt op deze site bij de opleiding vinden om welke locatie het gaat en het nummer dat daar bij staat bellen.

 • Dit kan betekenen dat je het digitaal doorstroomdossier (DDD) nog niet hebt ingeleverd. Heb je dit al wel gedaan en is het al twee weken of langer geleden, neem dan contact op met de studentenadministratie van de opleiding.

 • Voor een aantal opleidingen staan extra tests vermeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een sporttest, een auditie of een assessment.

Kosten

 • Ben je 18 jaar of ouder en wil je studiefinanciering aanvragen, dan kun je dat doen bij DUO. Je hebt wel een eigen DigiD (met sms-functie) nodig. Veranderen jouw leefomstandigheden of ga je verhuizen dan kun je ook jouw gegevens wijzigen bij DUO.

 • Heb je moeite met het bekostigen van de opleiding, dan is er bij Rijn IJssel mbo-studentenfonds waar je een beroep op kunt doen.

 • Elk jaar stelt de minister het les- en cursusgeld opnieuw vast. Voor een BOL-opleiding heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) wettelijk vastgesteld op 1239,00. Dit geldt voor schooljaar 2022-2023.  Voor de BBL-opleidingen op niveau 1 en 2 is het cursusgeld wettelijk vastgesteld op 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het vastgesteld op 624,00. Ook deze bedragen gelden voor 2022-2023. Naast het lesgeld of cursusgeld zijn er nog kosten voor boeken, materialen etc. Een specificatie hiervan vind je bij de opleiding. Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zijn dan daarvoor. Voortaan betalen studenten de uitgeversadviesprijs voor boeken en wordt er ook onder andere geen bijdrage meer gevraagd voor workshops of eendagsexcursies.

Leerweg en niveau

 • Een BOL-opleiding (BeroepsOpleidende Leerweg) is een volledige dagopleiding waarbij je het geleerde in de praktijk brengt in de beroepspraktijkvorming (BPV of stage). De verhouding school/stage is ongeveer 60/40. Een BBL-opleiding is een leerwerktraject waarbij je een (on)betaald contract hebt bij een erkend leerbedrijf en voor de theorie (meestal) twee dagdelen naar school komt.

 • Over het algemeen duren een BOL- en een BBL-opleiding even lang. Als er verschil is staat dat vermeld onder 'Duur' bij de opleiding.

 • Dat kan, maar dan is het wel belangrijk dat je een (on)betaald contract hebt voor minimaal 20 uur met een erkend leerbedrijf binnen een bepaalde termijn. Het verschilt per opleiding hoeveel tijd je hebt om een leerwerkplek te vinden. Vraag na bij de opleiding hoeveel tijd je hebt na de start.

 • Dat is meestal mogelijk, maar moet wel eerst besproken worden binnen de opleiding. Het kan uiteraard alleen als de opleiding via beide leerwegen wordt aangeboden.

 • Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen. Ook de opleidingsduur verschilt. Die loopt uiteen van 0,5 jaar tot 4 jaar. Je kunt starten in mbo 1 (Entree-opleiding) als je geen diploma hebt van het voortgezet onderwijs. Niveau mbo 4 geeft in de meeste gevallen recht op doorstroom naar het hbo na het behalen van het diploma. Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende vooropleidingseisen. Entreeopleiding De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Basisberoepsopleiding (niveau 2) De basisberoepsopleiding bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Vakopleiding (niveau 3) Studenten leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Middenkaderopleiding (niveau 4) Studenten leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Studenten die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Specialistenopleiding De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd.

 • Als je niet beschikt over een diploma van het voortgezet onderwijs is een Entree-opleiding een prima opleiding om door te kunnen stromen in het mbo op niveau 2 of, na het behalen van een diploma niveau 1, in te kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Welke van deze twee het wordt, wordt binnen vier maanden in een studieadvies vastgelegd.

 • We bieden bij Rijn IJssel geen deeltijdopleidingen aan.

Open dagen en meelopen

 • Wij vinden het fijn als je je aanmeld voor de open dag. Dat kan vanaf minstens twee weken voor de datum. Als je je niet aangemeld hebt, kun je wel gewoon komen en je eventueel ter plekke nog aanmelden.

 • De open dagen kun je vinden op de pagina over open dagen. www.rijnijssel.nl/open-dagen

 • Ja dat kan! Neem dan een keer deel aan één van onze try-outs. Die kun je onderaan de opleidingspagina's vinden of bezoek de pagina www.rijnijssel.nl/try-out

Ouders

 • Iedere klas heeft een loopbaancoach (mentor) bij wie een student terecht kan. Kan de loopbaancoach niet helpen (is de vraag te complex) dan kan deze een beroep doen op een trajectbegeleider. Ook Studentzaken kan steun bieden middels bijvoorbeeld een studieloopbaanadviseur, psycholoog, orthopedagoog of een logopedist.

  Heeft uw kind een fysieke of psychische beperking, dan kan in overleg met Studentzaken ook gekeken worden naar de mogelijkheden die er voor uw kind zijn. Verder zijn er vier vertrouwenspersonen actief binnen Rijn IJssel bij wie een student zich kan melden voor hulp als er sprake is van bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie.

  Meer informatie en contactgegevens vind je onder Ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Ouders en verzorgers'.

 • De lesroosters staan in SBIS. Studenten krijgen hiervoor een inlogcode. Ouders kunnen met hun zoon of dochter meekijken.

 • De studieresultaten voor de mbo-opleidingen staan in SBIS. Ouders kunnen met hun zoon of dochter meekijken.

 • Als uw kind nog geen 18 is, wordt correspondentie nog aan u gericht. Is uw kind 18 jaar of ouder, dan vragen wij hem/haar om toestemming de ouders op de hoogte te houden.

 • De meeste opleidingen houden in het begin van het schooljaar een informatieve avond voor de ouders.

Toelating

 • Als je niet tot een opleiding wordt toegelaten omdat je niet aan de minimumeisen voldoet of omdat het maximum aantal plaatsen bezet is, kun je je alsnog aanmelden voor een andere opleiding. Dat betekent niet dat je daar dan automatisch wel wordt aangenomen.

 • Aanvullende toelatingseisen worden gesteld om de kans op het succesvol voltooien van de opleiding te vergroten.

 • Met een vmbo-diploma (basisberoepsgerichte leerweg) ben je toelaatbaar tot een opleiding op niveau 2. Een vmbo-diploma in de overige leerwegen (kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch) geeft toegang tot de opleidingen op niveau 3 en 4. Met een overgangsbewijs van de havo 3/4 kun je een niveau 4-opleiding starten. Met een havo-diploma op zak kun je diverse mbo-trajecten volgen in een verkorte leerroute. Heb je geen diploma? Dan kun je prima terecht bij de Entree-opleidingen waar we diverse mogelijkheden aanbieden om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding. Verder heeft een aantal opleidingen specifieke eisen die bij de opleiding vermeld staan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een auditie of een sporttest.

 • Een aantal opleidingen heeft specifieke eisen die bij de opleiding vermeld staan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een auditie of een sporttest.

Nog vragen?

Neem dan contact op met het Studie Informatiepunt via de mail of WhatsApp

Studie Informatiepunt

stip@rijnijssel.nl06 43050211