Over Rijn IJssel

Organisatie

Organisatie

Rijn IJssel legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. De onderwijsteams onderhouden contacten met het (regionale) bedrijfsleven en zorgen zo voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De onderwijsteams worden aangestuurd door een teamleider, die weer aangestuurd wordt door een clusterdirecteur.

Rijn IJssel heeft vanuit de clusters in het kader van de medezeggenschap een studentenraad die de studenten vertegenwoordigt en een ondernemingsraad die de werknemers vertegenwoordigt. Rijn IJssel kent verder een tweeledig college van bestuur dat verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De stafdiensten werken ondersteunend aan het onderwijs.

Verantwoording