Organisatie

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit Karina Visscher (voorzitter college van bestuur) en Alexander van de Koevering (lid college van bestuur). Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Rijn IJssel.

De Branchecode goed bestuur in het mbo dient daarbij als leidraad. Conform deze code, de statuten en de besturingsfilosofie legt het college belangrijke beslissingen over de koers van Rijn IJssel voor advies of goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Richting de ondernemingsraad en de studentenraad heeft het college informatieplicht. Daarnaast hebben deze organen ook adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.

Vragen voor het college van bestuur?

Secretariaat college van bestuur

secretariaatcvb@rijnijssel.nl