Stages

Stageplaats aanbieden

Heeft u plaats voor een stagiair? Het is voor onze studenten essentieel dat ze stage lopen. Zo leren zij hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Stage/BPV

Onze studenten leren hun vak niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Daarvoor dienen de stages. In het beroepsonderwijs heet die stage beroepspraktijkvorming (BPV). De stage is een essentieel onderdeel van elke mbo-opleiding. Als leerbedrijf draagt u eraan bij dat studenten goed voorbereid het werkveld in gaan.

Erkend leerbedrijf

Werknemers opgeleid voor de praktijk van nu. Dat is waar Rijn IJssel voor staat. De stage speelt daar een belangrijk rol in en daarvoor hebben wij u nodig. Wilt u stageplekken of leerbanen aanbieden? Dan moet u erkend (geaccrediteerd) zijn als leerbedrijf. Via SBB vraagt u die erkenning snel en eenvoudig aan.

Wat heeft u nodig om stagiairs te mogen plaatsen?

  • Een accreditatie als erkend leerbedrijf.
  • Een overeenkomst (een BPV- of praktijkovereenkomst) met de stagiair en Rijn IJssel.
  • Een deskundige praktijkopleider in uw organisatie.
  • Een contactpersoon van Rijn IJssel als vast aanspreekpunt voor u en uw stagiair.

Meer informatie

Vragen over stages kunt u neerleggen bij de stagecoördinator (BPV-coördinator) van de betreffende opleiding.