Home

Keuzedelen

Je hebt iets te kiezen

Keuzedelen zijn gericht op verdieping of verbreding van de opleiding of gericht op doorstroom naar een hoger mbo- of hbo-niveau. Elk keuzedeel wordt geëxamineerd.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Het basisdeel is verplicht voor alle mbo-opleidingen en omvat: algemene beroepsgerichte vakken. Het profieldeel is specifiek voor jouw toekomstige beroep. De generieke eisen Nederlands, Engels (alleen bij niveau 4), rekenen en loopbaan en burgerschap, zijn ook onderdeel van je opleiding.

Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen mag je zelf kiezen. Ze zijn bedoeld ter verbreding of verdieping van je vak. Wil je doorstromen naar een andere mbo-opleiding of naar het hbo, dan is het logisch de doorstroomgerichte keuzedelen te volgen. De loopbaancoach kan je helpen kiezen.

De keuzedelen van Rijn IJssel zijn toegankelijk voor alle studenten. Je hoeft niet per se een keuzedeel van je eigen opleiding te kiezen. Ze mogen alleen niet overlappen met één of meerdere onderdelen van jouw studierichting. De examencommissie beoordeelt dit.

Kiezen is niet vrijblijvend

Het aantal uren dat je aan de keuzedelen besteedt, is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Dat zie je in onderstaande tabellen waar je kunt kijken naar jouw niveau, soort opleiding en studielast Heb je een keus gemaakt en ben je toegelaten, dan wordt dit vastgelegd in jouw onderwijsovereenkomst.

Niveau 1

  • Entreeopleiding: 240 klokuren

Niveau 2

  • Basisberoepsopleiding: 480 klokuren

Niveau 3

  • Vakopleiding: 720 klokuren

Niveau 4

  • Middenkaderopleiding 3 jaar: 720 klokuren
  • Middenkaderopleiding 4 jaar: 720 klokuren
  • Specialistenopleiding: 720 klokuren

Zelf kiezen wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Keuzedelen zijn verplicht en je legt over keuzedelen ook examen af. Het examenresultaat telt mee voor het diploma. Hiervoor geldt de zogenaamde 'compensatieregeling keuzedelen' waarbij rekening gehouden wordt met gemiddelden als er meerdere keuzedelen gevolgd zijn.

Wisselend aanbod

De keuzedelen kunnen wisselen. Het aanbod wordt twee keer per jaar aangepast. Zo springen we in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in jouw vakgebied. Ga je straks aan de slag? Dankzij de keuzedelen kun je je nog meer van je vakgenoten onderscheiden. Handig als je gaat solliciteren. Op je cv en in je sollicitatiebrief kun je laten zien wat je allemaal in huis hebt.

Of ga je verder leren?

Als je na je opleiding een volgende mbo-opleiding gaat volgen of doorstroomt naar het hbo, kun je de doorstroomgerichte keuzedelen volgen. Sommige keuzedelen geven zelfs recht op vrijstellingen. Op jouw verzoek beoordeelt de examencommissie of dit mogelijk is en kent de vrijstellingen al dan niet toe.

Bekijk ook de keuzedelen van CIOS