Home

Keuzedelen CIOS

Alleen een keuzedeel volgen? Dat kan bij ons!

Het is bij CIOS Arnhem mogelijk om alleen een keuzedeel volgen. Dit is aantrekkelijk voor mensen die, door alleen een deel van de opleiding te volgen, bijvoorbeeld een trainersdiploma willen behalen. Je wordt dan ingeschreven als externe cursist. Als je het keuzedeel succesvol afsluit, krijg je in veel gevallen meteen ook een (bonds-)diploma. Dit helpt jou in jouw professionele leven.

Hieronder vind je meer informatie over de keuzedelen die we in schooljaar 2023-2024 aanbieden. Lees ook de onderstaande voorwaarden zodat je daarvan goed op de hoogte bent.

Voorwaarden

  • Een keuzedeel kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Dat aantal kan verschillen per keuzedeel. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist welke keuzedelen doorgang kunnen vinden voor het volgende schooljaar.
  • Je komt in een klas met CIOS Arnhem studenten die een reguliere mbo-opleiding volgen. De leeftijd van de CIOS-student is 17-21 jaar.
  • Bij te veel inschrijvingen hebben CIOS Arnhem studenten voorrang.
  • De lestijden zijn overdag. Je moet dus op die betreffende dag beschikbaar zijn om de lessen te volgen.
  • De lessen worden op de onderwijslocatie van CIOS Arnhem aangeboden op maandagmiddag of woensdagochtend. Aan het eind van het schooljaar wordt besloten welke keuzedelen op maandag en welke op woensdag worden gegeven.
  • Stages (hierna te noemen BeroepsPraktijkVorming = BPV) regel je meestal in jouw eigen tijd op een door jou gekozen stageplaats, tenzij anders staat aangegeven.
  • Naast de lesuren geldt er een norm van 80-120 BPV-uren per keuzedeel. Verdeeld over een schooljaar is dat ongeveer een halve dag per week. Het aantal BPV-uren kan variëren per keuzedeel.
  • Aanmelden is mogelijk vanaf februari (voor het schooljaar daarop). Mocht het aanmeldformulier nog gesloten zijn, dan adviseren wij jou om het later nog eens te proberen. Duurt het te lang, dan kun je contact opnemen met de opleiding.

Keuzedelen