Overig

Financiën

Financiën

Je vindt hier alle informatie die te maken heeft met de kosten die komen kijken bij het volgen van een entree- of mbo-opleiding.

Informatie over kosten voor VAVO en alle andere cursussen en trainingen (bijvoorbeeld voor inburgering, een korte cursus of een bedrijfsopleiding) vind je bij die opleidingen vermeld.

Algemene kosten

Studiefinanciering

Heb je recht op studiefinanciering? Dat hangt af van de soort opleiding die je volgt (BOL of BBL) en je leeftijd.

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering als je een voltijd mbo-opleiding doet (BOL). Je hebt sowieso recht op een basisbeurs en het studentenreisproduct. En misschien heb je ook recht op een aanvullende beurs. Laat straks geen geld liggen en check nu alvast de informatie van de overheid. Je leest daar alles over studiefinanciering en hoe je het aanvraagt.

BOL-opleiding voltijd

Volg je een voltijd BOL-opleiding en ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je meestal recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je een aanvullende beurs aanvragen. Daarnaast kun je een rentedragende lening en een OV-kaart aanvragen.

BBL-opleiding

Als je een BBL-opleiding volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. In dit geval betaalt het leerbedrijf waar je in dienst bent meestal de opleidingskosten.

Meer informatie

  • Kijk op de website van DUO. Daar kun je ook informatie vinden voor het aanvragen en stopzetten van studiefinanciering en over hoeveel je mag bijverdienen naast de studiefinanciering.
  • Je kunt ook het servicekantoor van DUO in Arnhem bezoeken. Dit is alleen op afspraak mogelijk en het is te vinden op Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem. Maak een afspraak.

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor studenten die niet in staat zijn zelf hun leermiddelen te bekostigen. Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor steun bij de aanschaf van boeken, (bedrijfs)kleding en andere benodigde leermiddelen voor hun opleiding. Er wordt geen geld gegeven, maar de leermiddelen worden door de school betaald.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Er zijn twee aanvraagformulieren, één voor 18- en één voor 18+. Op de formulieren staat duidelijk aangegeven wat er ingevuld moet worden en welke bijlagen en welk bewijsmateriaal er bij de aanvraag moet worden toegevoegd als je 18- of als je 18+ bent. Als je op 1 augustus nog geen 18 bent dan kun je gebruik maken van het mbo-studentenfonds 18-.
Een aanvraagformulier voor het mbo-studentenfonds is te verkrijgen bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Afhandeling aanvragen

Voor een student 18- is er geen maximum ingesteld. Deze student kan een aanvraag indienen voor alle verplicht gestelde leermiddelen nodig voor de gekozen opleiding. Aanvragen van 18- studenten die in het bezit zijn van een GelrePas worden direct toegekend en afgehandeld.

Het maximaal aan te vragen bedrag voor een 18+ student is in totaal 1357,00 oftewel de hoogte van het lesgeld 2023-2024. Eventuele toekenning is in principe eenmalig gedurende de studieduur.
Iedere student 18+ die een aanvraag indient bij het mbo-studentenfonds kan een budgetgesprek aanvragen bij het geldwijzerloket en (indien nodig) een gesprek met een begeleider vanuit Opreht (voor een inwoner van Arnhem). Doel van dit gesprek is om samen met de student een budgetplan  te maken, eventuele schuldenproblematiek inzichtelijk te krijgen en, zo nodig, door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.